BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

Basın Açıklaması (11.05.2014)

BASIN AÇIKLAMASI
 
Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında “Edebiyat Belgeliği Depo Oldu” ve benzeri başlıklı gerçek dışı spekülatif haberler yer almaktadır.

Yıldız Sarayı Müzesi Müdürlüğü kompleksi içindeki taşınmazlarda yürütülen restorasyon çalışmalarından dolayı bazı binalar boşaltılmıştır. Bu nedenle Müze Müdürlüğünce eser deposu olarak kullanılabilecek yeni mekanlara ihtiyaç duyulmuştur. Yıldız Sarayı Müzesi Müdürlüğünce Bakanlığımıza tahsisli Yıldız Sarayı bünyesindeki Arabacılar Dairesi eser deposu olarak kullanılmaya en uygun mekan olduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda Arabacılar Dairesi'nde Türkiye Yazarlar Sendikasınca kullanılan odaların boşaltılması gerekmiş, söz konusu odaların Türkiye Yazarlar Sendikası'na tahsisine ilişkin protokolün iptali ve odaların eser deposu olarak kullanılması Bakanlık Makamının 19.12.2011 tarihli Oluru ile uygun bulunmuştur. Olurun çıktığı tarihten 9 Mayıs 2014 tarihine kadar da sendikanın kendisine yeni bir yer bulması ve eserlerini geri alması için süre tanınmıştır.
 
​Ayrıca İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi Arabacılar Dairesi'ndeki Edebiyat Müzesi ve Yazın Belgeliği'nde korunmakta olan eserlerin/objelerin Türkiye Yazarlar Sendikasınca Bakanlığımıza devredilmesi halinde söz konusu eserlerin niteliğine uygun Bakanlığımız müzelerinde/edebiyat müze kütüphanelerinde muhafaza ve sergilenmelerinin değerlendirilebileceği hususu 24.04.2014 tarih ve 80176 sayılı yazımızla Türkiye Yazarlar Sendikası'na iletilmiştir. Ancak sendikadan öneriye herhangi bir yanıt gelmemiştir.
 
Bu gelişmelerin dışında, dünyada çeşitli örnekleri bulunan edebiyat müzeleri, kültür turizminin yaratılması ve yaşatılması açısından önemli işlevsellik taşıyan kurumlardır. Bu kapsamda 6 Edebiyat Müze Kütüphanesi hizmete açılmıştır.
 
• Ankara Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi (12.03.2011)

• Adana Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi (27.03.2011)

• Diyarbakır Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi (01.06.2011)

• İstanbul Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi (12.11.2011)

• Erzurum Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi (29.06.2012)

• Kütahya Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi (07.05.2013)
 
Ayrıca İstanbul İli, Adalar İlçesi’nde bulunan 3 katlı eski eser tescilli binanın restore edilerek “Edebiyat Müze Kütüphanesi" olarak hizmet açılmasına yönelik Sayın Bakanımız Ömer Çelik'in talimatlarıyla çalışmalar başlatılmıştır. 

Halen proje aşamasında olan bu edebiyat müze kütüphanesinin restorasyon sonrasında teşhir aşamasında Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bahse konu eserleri de bu kütüphanede ziyaretçilerin istifadesine sunulacaktır. Hatta eserler topluca bir bölümde sergilenip oraya Türkiye Yazarlar Sendikası adı da verilebilir. Bakanlığımız, kamuoyuna aksettirildiğinin aksine Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Müzesi ve Yazın Belgeliği'ndeki eserlerle ilgili görev yetkileri çerçevesinde gerekli tedbirleri almıştır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
(11.05.2014)