BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

Basın Açıklaması (10.04.2014)

BASIN DUYURUSU
 
Risale-i Nur Külliyatı’nın basımıyla ilgili çeşitli basın-yayın organlarında gerçek dışı spekülasyonlar yapılmaktadır.
 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 81’inci maddesi gereğince, süreli olmayan yayınlara (kitaplara) bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandrol başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirlenmiştir. 1 Kasım 2010 tarihinde Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, bandrol başvurusunda bulunmak için “Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/izin belgeleri”nin ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.
 
Risale-i Nur Külliyatı’nın izinsiz basıldığı yönünde Bakanlığımıza iletilen yoğun şikayetler üzerine yapılan incelemede; söz konusu eserlere ilişkin olarak daha önce gerçekleştirilen bandrol başvurularında, eserlerin koruma dışı (70 yıllık koruma süresi dolmuş) eser olarak beyan edildiği ve bu sebeple yayınevlerince sözleşme ibraz edilmeksizin bandrol temin edildiği tespit edilmiştir.  Bununla birlikte merhum Said-i Nursi’nin 1960 yılında vefat etmiş olması nedeniyle, eserlerine ilişkin koruma süresi halen devam etmektedir. Bu nedenle “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince söz konusu eserlere bandrol alınabilmesi için hak sahiplerinin iznini gösterir sözleşmelerin ibraz edilmesi zorunludur.
 
Bandrol uygulamasının amacı,  eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Bu amaç doğrultusunda Risale-i Nur Külliyatı bakımından hak sahiplerinin izinlerini gösterir sözleşmelerin istenmesi, mevzuatın bir gereği olup yayınevlerince, Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in    5’inci maddesinde öngörülen ve ibrazı zorunlu olan belgelerin sunulması halinde, bandrol talepleri karşılanacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
(10.04.2014)