BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

FATİH SULTAN MEHMED'İN OKUDUĞU EL YAZMASI KUR’AN-I KERİM NÜSHALARININ TIPKIBASIMI YAPILACAK

 
Yazma eserlerin korunması için sayısız çalışma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, şimdi de el yazması Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımı için proje hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in talimatıyla hazırlanan proje kapsamında, Osmanlı Devleti’nin en ünlü hattatlarının yazdığı Kur’an-ı Kerimler yeniden basılacak.
 
Yazma Eserler Bir Milletin Kimlik Belgeleridir
 
Yazma eserlere büyük önem veren Bakan Ömer Çelik, " Yazma eserler bir milletin kimlik belgeleridir. Millet olarak atalarımızdan çok eski ve zengin bir kültür mirası devraldık. Bu mirasın büyük bir kısmını kütüphanelerimizi dolduran zengin el yazması koleksiyonları teşkil eder.  Bu mirası yalnız koruyup övünmekle değil, tanımak, tanıtmak, yararlanmak ve yararlandırmakla da yükümlüyüz. Sahip olduğumuz yazma eser koleksiyonlarımız aynı zamanda Türk-İslam bilim, kültür ve sanat tarihinin mahsulüdür. Bu yüzden  bu nadide eserlere sahip çıkmak için Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü imkânı seferber ediyoruz. Yüzlerce yıl öncesinden günümüze ulaşmış bu eserleri, bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek için Türkiye'nin ilk Kitap Şifahanesi'ni Nisan ayında açıyoruz.
 
Yazma eserlere hakkıyla hürmet ve hizmet etme ilkemiz, onu sadece korumakla sınırlı değil. Yazma eserlere yapacağımız en önemli hizmet, onu çoğaltarak herkesin okumasını sağlamak olacaktır. İşte bu yüzden bu eserlerin tıpkıbasımlarına da büyük önem veriyoruz. Bu yıl ilk olarak yüce dinimizin yol göstericisi olan Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce yıl öncesine ait el yazma eserlerinin tıpkıbasımını vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Tıpkıbasımı yapılacak Kur’an-ı Kerimlerin arasında Fatih Sultan Mehmed’in okuduğu rivayet edilen nüshalar da var."
 
Proje ile Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki yüzlerce el yazması arasından seçilen üç Kur’an-ı Kerim nüshası, günümüz teknolojisiyle kopyalanacak.
 
İlk Tıpkıbasım ‘Hattatların Üstadı’nın
 
Proje kapsamında tıpkıbasımı yapılacak ilk Kur’an-ı Kerim, Osmanlı hat ekolünün kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah’ın eseri olacak. II. Bayezid’in hat hocalığını yapan Şeyh Hamdullah’ın yaklaşık 500 yıl önce harekeli nesih hatla yazdığı Kur’an-ı Kerim, günümüz teknolojisiyle ustasının elinden çıktığı şekliyle yeniden hayat bulacak. Eser, ‘Şeyhü’l-hattâtîn’ yani ‘Hattatların Üstadı’ diye ünlenen Şeyh Hamdullah’ın yazdığı 47 Kur’an- Kerim nüshasından biri.
 
İkinci Tıpkıbasım Osmanlı’nın Son Döneminden
 
Proje kapsamında tıpkıbasımı yapılacak ikinci yazma eser ise Osmanlı’nın son döneminde yaşamış büyük hat üstatlarından Hasan Rıza Efendi’nin. Nesih-Rikâ hatlı nüsha, Sultan V. Mehmed Reşad’ın, Osmanlı tahtına çıktıktan sonra, Eyüp Sultan’da yaptırmaya niyetlendiği türbesinde sesli okunması için yazdırdığı Kur’an- Kerim.
 
Son Tıpkıbasım Fatih’in Okuduğu Kur’an- Kerim
 
Tıpkıbasımı yapılacak olan üçüncü Kur’an-ı Kerim de Fatih Sultan Mehmed’in okuduğu rivayet edilen nüsha olacak. Mes’ud b. Maksud’un 1462 yılında nesih hatla yazdığı nüshanın girişinde Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci, ilk ve son inen ayetler üzerine rivayetler de yer alıyor.
 
(05.02.2014)
 
  • EL YAZMASI 1
  • EL YAZMASI 2