BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


ULUSLARARASI İPEK YOLU KONGRESİ

MARMARAY, İPEK YOLU’NU STRATEJİK EKSENDE BİRİNCİ PLANA TAŞIYACAK
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile birlikte, Uluslararası İpek Yolu Kongresi ve 10. ADAM Konferansı’na katıldı.
 
 
Bakan Çelik konferansta yaptığı konuşmada, yarın açılacak olan Marmaray’ın İpek Yolu’nun modernize edilmesinde büyük bir adım olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
 
“İpek Yolu’nu yeniden düşünmek üzere bir aradayız. Tabi bugün büyük bir mutlulukla söyleyebiliriz ki yarın Marmaray’ın açılacak olması hakikaten İpek Yolu üzerindeki şimdiye kadar sarf ettiğimiz çabanın, düşüncelerin yenilenmesini ve yeniden icat edilmesini zorunlu kılacak. Alexander Graham Bell telefonu bulduktan sonra, Steve Jobs iPhone’dan bahsederken “Biz yeni bir telefon yapmıyoruz, telefonu yeniden icat ediyoruz.” demişti.
 
Marmaray’ın açılmasıyla birlikte aslında İpek Yolu üzerinde yeniden düşünmenin ötesine geçiyoruz ve İpek Yolu’nu yeniden hep birlikte icat ediyoruz.”
 
İPEK YOLU ÖNÜMÜZE TARİHİN HER NOKTASINDA YENİ İLİŞKİLER YUMAĞI OLARAK GELDİ
 
“Burada dost ülkelerin Bakanları da var. Bütün bu dost ülkelerin Bakanları İpek Yolu’nun stratejik değeri, bu kadar büyük bir yolun ürettiği medeniyet ilişkisinin birer parçaları olarak buradalar. İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasında bin yıldır devam eden ticari faaliyetlerin simgesi olarak her zaman anıldı.
 
Fakat bunun ötesinde bu hat, üzerinde ortaya çıkan medeniyet ilişkileri, kültür ilişkileri ve ticari ilişkilerle birlikte önümüze tarihin her noktasında yeni bir ilişkiler yumağı olarak geldi.
 
Medeniyet tarihinin vazgeçilmez kaynaklarından biri olan seyyahlar, seyahatnamelerinde bu yolu anlattılar. Dolayısıyla bu yol aynı zamanda insanlığın ilk iletişim rotası olarak günümüze geldi. Heredot, M.Ö. 450 yılında bu yolun kuzey batısını ortaya koydu. Ali Ekber’in, Nakkaş Hoca Gıyaseddin’in seyahatnamelerinde bu yolun tamamı tasvir edilmiştir.
 
Modern tarihçiler ise iktisadi ve kültürel bir yaklaşım sergilemişler; İpek Yolu boyunca bir ülkeden diğerine ekonomik ve kültürel geçişin, değişimin izlerine değinmişlerdir. Bu yol boyunca görülen ekonomik canlılık sayesinde şehir kavramı gelişmiş, şehir kavramı üzerine yeni açılımlar elde edilmiş, yeni şehirler inşa edilmiştir.
 
Büyük etkileşimlerin odağı da aynı zamanda bu yol olarak önümüze gelmektedir. Dilin, dinlerin, felsefenin ve bilimin aktarılmasında bu yol üzerinde ortaya koyulan iletişimin büyük rolü olmuştur.
 
Soğuk Savaşın bitmesi üzerine küresel barış ve özgürlüklerin genişlemesi için ümitler arttı. Doğu-Batı yakınlaşması için pek çok girişim başlatıldı. İpek Yolu bu bağlamda büyük ilgi çekti. Bu tema çerçevesinde hayata geçirilecek projeler pek çok ülkede olumlu karşılandı.
 
Çin ve o hattan başlayarak Asya ülkeleri ve Batı arasındaki ticaret trafiği iki bölge arasında kalan coğrafyanın kalkınmasının anahtarı haline geldi.
Bu yol, bölgesel istikrarın sağlanması ve bölgede yeni ticari kanalların açılması süreci için de bir fırsat niteliğindedir. Avrasya’da ulaştırma ağlarının geliştirilerek modern İpek Yolu rotasının etkin kullanılması için tüm ilgili ülkelerin bütünsel yaklaşımına ihtiyaç vardır.”
 
İNSANİ BİR DİPLOMASİNİN YENİDEN İNŞASI İÇİN İPEK YOLU TEMALI PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR
 
“Türkiye, modern İpek Yolu’nda öncü bir rol üstlenmiştir. Ülkemiz bu hattı yeniden kurmak ve İpek Yolu’nun modernize edilerek yeniden kullanılmasını sağlamak konusunda büyük bir iradeye sahiptir.
 
Modern İpek Yolu projesi hükümetimizin çabalarının merkezinde yer alan bir proje olarak gündeme gelmiştir her zaman. Aynı zamanda hem kültürel mirasın açığa çıkarılması hem de buna dayalı bir turizm hareketi oluşturulması, insani bir diplomasinin yeniden inşası için İpek Yolu temalı projelerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Özellikle Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada kültürel bir diplomasinin ve insani diplomasinin üzerinde ilerleyeceği hat olarak İpek Yolu daha önem kazanmaktadır. Bu bölgenin kültürel zenginliğinin yeniden dünyaya tanıtılması için de bir fırsattır.”
 
MARMARAY İLE BİRLİKTE İPEK YOLU YENİDEN STRATEJİK EKSENDE BİRİNCİ PLANA ULAŞACAK

 “Türkiye kültürel, siyasi ve ekonomik alanda Avrasya’da pek çok işbirliği girişimin öncülük etmiş ve bu girişimlerin başarıya ulaşması için çaba sarf etmiştir. Ülkemizin çabaları daha huzurlu daha istikrarlı ve daha müreffeh bir coğrafya inşa etmeye dönüktür. Yarın açılışı yapılacak olan Marmaray da esasen bu anlayışın bir ifadesidir. Marmaray tünelinin açılmasıyla İpek Yolu’nun kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, doğu-batı hattındaki ulaşım hattının etkin bir şekilde kullanılması temin edecektir. İpek Yolu’nun tarihteki önemini yeniden kazanmasına büyük bir adım olarak Marmaray stratejik bir eksen oluşturacaktır.
 
Marmaray sayesinde Avrasya’da yaşayan toplumlar arasındaki kültürel etkileşim ve ortak dil başka bir boyutta yeniden canlandırılacaktır. Ve bu coğrafyada yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin 90’ıncı yılında açılan Marmaray sayesinde bütün bir Avrasya coğrafyası Uzak Doğu ve Batı bu zenginlik ve refah merkezinden faydalanacaktır.
 
Bu kongrede kültür dünyamızın, medeniyet dünyamızın ve geçmişte etkileşim içinde bulunduğumuz ülkelerden pek çok Bakan arkadaşımız burada.
 
Pusulanın icadından sonra İpek Yolu tarihsel önemini görece olarak kaybetmiştir. Portekizli ve İspanyol denizcilerin İpek Yolu yerine deniz yolunu kullanmasından sonra İpek Yolu dünya tarihinde ikinci plana düşmüştür. Biz Marmaray’ın açılmasını; pusulanın bulunmasıyla İpek Yolu’nun ikinci plana düşmesi döneminin kapanması ve İpek Yolu’nun yeniden birincil öneme kavuşması, yeniden üzerine düşülmesi ve yeniden merkezi ve stratejik bir rol alması bakımından bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
 
Pusulanın İpek Yolu’nu ikinci plana düşürdüğü dönemi kapatıyoruz, Marmaray ile birlikte İpek Yolu’nun yeniden stratejik eksende birinci plana ulaştığı bir dönemin kapısını hep beraber aralıyoruz. Bu konferansın, bu buluşmanın buna büyük faydası olacağını düşünüyorum, başarılı olmasını diliyorum.”
 
Bakan Çelik, konferansın ardından Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Guram  Odisharia ile bir görüşme yaptı.
 
(28.10.2013)
  • Bakan Ömer Çelik,
  • Bakan Ömer Çelik,
  • Bakan Ömer Çelik,
  • Bakan Ömer Çelik,
  • Bakan Ömer Çelik,
  • Bakan Ömer Çelik,
  • Bakan Ömer Çelik,