BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


BAKAN ÇELİK'İN İZMİR TEMASLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.
 
İzmir programına Turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantıyla başlayan Bakan Çelik, daha sonra EXPO 2020 İzmir Yürütme Komitesi ile bir araya geldi.
 

Komite toplantısının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na geçen Bakan Çelik, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
FARKLI KİMLİKLER ÜZERİNDEKİ RET, İNKAR VE ASİMİLASYON POLİTİKALARINA AK PARTİ SON VERDİ
 
“Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde pek çok kesim devletin bazı uygulamalarından dolayı geçmişte mağduriyet yaşamıştır. Bu mağduriyet sadece belli bir etnik gruba ya da belli bir kimliğe dönük bir mağduriyet değildir.
 
Biz, AK Parti ile birlikte başlayan dönemi, siyasi tarihimiz açısından, Türkiye’nin bu anormal mağduriyet üretme sisteminden kurtulması ve normalleşmesi olarak adlandırıyoruz. Zaten Türkiye’de gerçekleşen sessiz devrimin adlandırılmasının bu şekilde olmasının manası da budur. Bütün farklı kimlikler üzerindeki ret, inkâr ve asimilasyon politikalarına AK Parti Hükümetleri döneminde, AK Parti’nin milletimize programında vadettiği şekilde son verilmiştir.
 
Netice itibariyle demokratikleşme ucu açık bir süreçtir. Biz siyaseti, toplum içerisinde yürütülen özel bir faaliyet ya da oligarşik bir faaliyet olarak algılamıyoruz. Biz siyaseti, toplumsal taleplerin siyasi temsile dönüştürülmesi faaliyeti olarak algılıyoruz.

Dolayısıyla zaman içerisinde toplumsal talepler ortaya çıkıyor, yeni toplumsal dinamikler ortaya çıkıyor ve burada bizim vizyonumuz farklı toplum kesimlerinin bu taleplerini siyasi temsile ne şekilde dönüştürebileceğimizle ilgilidir. Bu bir bakıma AK Parti'nin varlık sebebidir.”
 
AK PARTİ DEVLETİN YAZILIMINI DEĞİŞTİRDİ
 
“AK Parti'nin kurulduğu yıllarda -hatırlarsanız 11 Eylül olaylarından sonra- bütün dünya güvenlik eksenine doğru kayarken, Türkiye kendisini demokrasi eksenine doğru güçlü bir biçimde AK Parti ile birlikte yöneltti. O günden bugüne de bütün bunlar gerçekleşti. Tabi pek çok kesim mağdur oldu. Bugün bu mağduriyetler büyük oranda sona ermiştir, ama en önemlisi şudur; İlke, prensip düzeyinde AK Parti devletin yazılımını değiştirmiştir.
 
AK Parti, devletin yazılımında farklı kesimlere dönük mağduriyet üreten refleksleri ortadan kaldırmıştır, yeni bir yazılım ortaya koymuştur. Bu yeni yazılım, tek pencereli bir yazılım değildir. Bütün kimliklerin kendisini ifade edebildiği, devletin ekranında rahat biçimde görebildiği, milletin taleplerine antivirüs programıyla virüs muamelesi yapılarak milletin taleplerinin dışlanmadığı bir yazılımdır. Netice itibariyle geldiğimiz noktada kendisini demokrasiyle tanımlayan devlet, cumhuriyetin ancak demokrasiyle anlamlı olduğunu ifade eden bir vizyon iş başındadır.
 
İktidar partisi iktidardayken oyları erir, muhalefet partileri bir alternatif olarak öne çıkarlar. Ama siyasi tarihimiz açısından büyük bir istisnadır; 11 yıllık AK Parti dönemi sürekli olarak iktidar döneminde oylarını artırmıştır.
 
Biz sayısal meşruiyetimiz kadar siyasal meşruiyetimizin içeriğiyle de övünüyoruz. Türkiye’nin her kesiminden, her yaştan, her meslekten, her sosyal grubundan, hemen her kimlikten oy alan bir parti olmamız, bizi belli bir fikir temelinde örgütlenmiş bir kitle partisi olarak istisna kılıyordu. Bu bakımdan AK Parti bir bakıma kendisini Türkiye’yi demokratikleşme iradesiyle tanımlamış bir partidir.
 
FARKLI KESİMLERE YÖNELİK DÜZENLEME OLACAK MI
 
AK Parti'nin kendisini Türkiye'yi demokratikleşme iradesiyle tanımlamış bir parti olduğunu, demokratikleşme konusundaki iradenin hep ileriye doğru gittiğini dile getiren Çelik, farklı kesimlere yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "Şimdiye kadar da hep böyle oldu. Önüne gelen mağduriyetle ilgili toplumsal bilinç olgunlaştıkça, siyasal ortam olgunlaştıkça AK Parti bu adımları attı. Ortaya çıkan yeni mağduriyetler olursa, ki bu toplumsal hayatın doğal bir neticesidir, bu çerçevede AK Parti bunların da düzeltilmesi, bu mağduriyetlerin daha çok demokrasiyle ikame edilmesi, karşılanması için üzerine düşeni yapacaktır. Burada temel tutumumuzu belirleyen şey, biz devleti bir negatif özgürlükler alanı olarak tanımlamıyoruz. Devleti, bir pozitif özgürlükler alanı olarak tanımlıyoruz. Yani vatandaşın ne kadar özgür olacağına, vatandaşın hak ve hürriyet düzeninin ne şekilde tanımlanacağına devlet karar vermiyor. Tam tersine vatandaş odaklı, vatandaşın iradesiyle kamu hayatının şekillendiği, devletin yazılımının şekillendiği, vatandaş iradesinin her yerde olduğu bir pozitif özgürlükler alanı olarak tanımıyoruz.”
 
BUGÜN YENİ ANAYASA DESELER, TÜMÜNÜ TEKLİF EDEBİLECEK DURUMDAYIZ
 
Biliyorsunuz partimizde Uzlaşma Komisyonu üyelerimizin de içinde yer aldığı Anayasa Komisyonumuz vardır. Başkanlığını kurulduğundan bu yana ben yürütüyorum. Şimdiye kadar onlarca toplantı yaptık. Uzlaşma Komisyonunun her toplantısında, üyelerimiz zamanında tekliflerini vermişlerdir. AK Parti hiçbir teklifi geciktirmemiştir. Uzlaşma Komisyonu faaliyetleri içerisinde hiçbir zaman erteleme ve ek süre istememiştir. Çünkü AK Parti geçen seçimlerde ülkeye yeni bir anayasa vaadiyle seçim meydanlarına çıktı ve bu irademiz dimdik ayakta duruyor. Fakat maalesef Uzlaşma Komisyonu’nda istenilen noktaya gelinemedi.
Biz anayasa, eski adıyla Teşkilat-ı Esasiye, yani devletin teşkilatını, devletin esasını düzenleyen kanunun artık tamamen evrensel normlarla hak ve hürriyetler düzeyinde tanımlanmış bir içeriğe ve forma bürünmesi gerektiğini fevkalade önemsiyoruz. Bu konuda da değişik zamanlarda en yüksek şekilde Başbakanımız tarafından da bu açıklamalar yapıldı. Uzlaşma Komisyonu’ndan ise Türkiye’ye yeni bir anayasa hediye edebilecek, Türkiye’nin ilk sivil anayasasını yapabilecek bir ortak irade çıkmadı. Bu maalesef ek sürelere rağmen istenilen çalışma elde edilemedi. AK Parti parlamentodaki yüksek oy sayısına rağmen eşit üyeli temsili de kabul etti. Yeter ki ortak iradeyle bir anayasa çıksın diye.
 

Çünkü biz artık devlet iradesi merkezli değil, millet iradesi merkezli bir Anayasa ile Türkiye’nin yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnsan haklarına sadece saygı duyan değil, insan haklarına tamamen dayanan bir düzenin anayasa metnine de ruh vermesini, form vermesini düşünüyoruz. Anayasanın yeni Türkiye’nin kimlik belgesi, doğum belgesi, nüfus cüzdanı olarak tescillenmesini istiyoruz. Bu irademiz sürüyor. Biz her türlü senaryoya hazırız. Bugün yeni anayasa deseler tümünü teklif edebilecek durumdayız. Her konudaki tekliflerimiz hazır. Ama maalesef orada ortak bir irade çıkmadı. Bunun üzerine Başbakanımız, “Madem Anayasa Komisyonu bir çalışma yapmıştır, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partiler önemli bir efor sarf etmiştir; bunu da Türkiye’nin kazancına dönüştürelim. Türkiye’nin yeni anayasa yapma çabalarını bir kazanım haline getirelim ve bunları heba etmeyelim” diyerek; şimdiye kadar uzlaşılan maddelerle ilgili olarak bunu beraberce geçirilmesi, anayasa metni haline getirilmesi konusunda teklifte bulundu. Buna karşı epeyce bir zaman cevap gelmedi. Şimdi yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir cevap gelmiştir. Arkadaşlarımız onları ziyaret ettiler. Şu ana kadar olumlu görünüyor ama kesin kararlarını verecekler. Dolayısıyla gelinen noktada madem tam bir anayasa çıkmıyor, o zaman üzerinde uzlaşmaya varılan maddelerin anayasanın bir kazanımı haline dönüştürülmesi iradesine karşı da biz üzerimize düşeni yapalım diye irademiz bu şekilde devam ediyor. İnşallah bu gerçekleşir ve Türkiye’nin Anayasa tarihine yeni bir aşama, pozitif bir aşama kaydettirmiş oluruz.”
 
BÖLGEMİZ MAALESEF BİR ORTAÇAĞ GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR
 
Etrafımızdaki coğrafya etnik ve mezhebi savaşlar bakımından bir Ortaçağ görüntüsü veriyor. Maalesef coğrafyamızın tarihine ve kadim zenginliklerine, kadim birikimine yakışmayan manzaralar ortaya çıkıyor, istikrarsızlık devam ediyor.
 
İşte Suriye’de gelinen noktada Türkiye’nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Meselenin sadece kimyasal silahlar meselesine indirgenmemesi gerektiğini, kimyasal silahlar kullanılmadan önce de konvansiyonel silahlarla da yüz binlerce insan orada öldürüldü. Bunların hesabının sorulmasının gerektiğini, buna uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini defalarca ifade etti Türkiye.

Bugün gelinen noktada meselenin bir kimyasal silahlar meselesi gibi sunulmasının yanlış olduğu ifade edildi. Nitekim Mısır’daki darbe sürecine uluslararası toplumun sessiz kalmasının bölgeyi istikrarsızlaştıracağı konusunda çok net tutumlar ortaya koyuldu.
 
Bugün görüyoruz ki aslında Türkiye’nin zamanında yaptığı uyarıların dikkate alınmaması bölgeyi daha büyük bir istikrarsızlığın içerisine sokmaktadır. Bölgede daha büyük sıkıntıların oluşmasına yol açmaktadır.

Maalesef dünyanın belli kesimleri yeni bir “İslamofobi” dalgasına tutulmuş gözükmektedir. Bunun dünyaya faydası olmaz. Bugün yükseltilmesi gereken değer kültürler arası işbirliğidir, medeniyetler arası işbirliğidir, halklar arası işbirliğidir. Bu işbirliklerinin yerine, “İslamofobi”, antisemitizm, aşırı sağ, aşırı sol gibi radikal akımların sokulması ya da bir takım radikal örgütler üzerinden devletlerin geçmişteki soğuk savaş hesaplarını yürütmesi bölgeye de hayır getirmez, küresel barışa da hayır getirmez.

Önümüzdeki en büyük tehlikelerden bir tanesi bölgede yürütülmekte olan "vekalet savaşları"dır. Soğuk savaş döneminde olduğu gibi bir takım radikal örgütler ya da bir takım başka unsurlar üzerinden "vekalet savaşları" yürütülmesi bölge için hayırlı değildir. Türkiye bölge için bir küresel barış çerçevesinde bir bölgesel barış vizyonu ortaya koymaktadır. Bu konudaki politikalarımız da açık ve net bir biçimde görülmektedir.
 
AVRUPA BİRLİĞİ KONUSUNDA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME
 
Bakanımız Egemen Bağış’ın da büyük katkılarıyla çok olumlu sayılabilecek, geçmişteki raporlara göre olumlu sayılabilecek bir rapor çıktı. Avrupa Birliği yetkililerinden de bundan sonraki işbirliğinin çerçevesini yükseltmek için önemli açıklamalar geldi. 
 
Dolayısıyla Türkiye 2023’e doğru inşallah daha büyük bir özgüvenle bakıyor. Önümüzdeki Mart seçimleri bu açıdan çok önemli olacak. İnşallah bu vizyona şimdiye kadar katkı vermiş olan İzmir, bu sefer kendi rekorunu kırarak daha büyük rekora imzayı atacak.
 
Bakan Çelik, daha sonra Kuşadası’na geçerek Efes Kongre Merkezi’nde ve Kadıkalesi’nde incelemelerde bulundu.
 
(26.10.2013)
 
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları
 • Bakan Çelik'in İzmir Temasları