BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


TÜRKSOY 20’NCİ YILINI KUTLUYOR

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in ev sahipliği ve dönem koordinatörlüğünde Ankara’da toplandı.

 
TÜRKSOY’un kuruluşunun 20’nci yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen teşkilatın 31’inci dönem toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un yanı sıra; TÜRKSOY’a üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurdistan (RF), Tataristan (RF), Tıva (RF) ve Gagavuz Yeri’nin (Moldova) Kültür Bakanları ile Türk Konseyi, Aksakallar Konseyi, TÜRKPA, MFGS ve Türk Akademisi Başkanları katıldı.
 
Toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlar konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaktan ve konseyi Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirten Bakan Çelik, şunları söyledi:
 
“TÜRKSOY’un kuruluşunun 20'nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediğimiz bu özel toplantıyı onurlandıran Bakan arkadaşlarım başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Bildiğiniz gibi, uluslararası sistemin büyük dönüşüm geçirdiği bir dönemde, geleceğe dönük hedeflerin açık bir şekilde tartışıldığı bir platformda, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde çok taraflı bir işbirliği platformu olarak TÜRKSOY’un kurulması kararlaştırılmıştır.”
 
YILLAR ÖNCE ATILAN TOHUM YEŞERMİŞ VE BOY SALMIŞTIR
 
“Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'dan oluşan 6 ülkenin bakanları 12 Temmuz 1993 tarihinde örgütü kuran anlaşmaya imza atarken, kökleri çok derinlere uzanan ortak kültürel miras üzerine geleceklerini inşa etmişlerdir.
 
Yıllar önce atılan tohumun yeşerdiğini, boy saldığını ve bugünlere ulaştığını görüyoruz. Gururla söylüyoruz ki, günümüzde TÜRKSOY,  Türk dünyasının UNESCO’su olarak adlandırılacak bir konuma gelmiştir. Geride kalan 20 yılda Türkçe konuşan halkların birbirlerini daha yakından tanımaları, kültürel miras değerlerinin korunması kültürel ortaklığımızın tüm dünyaya tanıtılması doğrultusunda pek çok başarılı faaliyet gerçekleştirilmiştir.”
 
TÜRKSOY’UN ÇALIŞMALARI  BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA DA KATKI SAĞLAMAKTADIR
 
“Bu faaliyetler dil, tarih ve kültür birlikteliğinin yanı sıra, işbirliği konusundaki ortak irademiz ve ortak çabalarımız sayesinde amacına ulaşabilmiştir. Ortak kültür çatısı olarak teşkil edilen TÜRKSOY’un hiçbir siyasi amaç gütmeden, sadece halklarımız arasındaki kardeşliğin ve kültürel ortaklığın güçlendirilmesi, için çalışması örgütün değerini daha da arttırmakta, misyonunu daha da güçlendirmektedir.
 
Bu özelliğiyle TÜRKSOY’un çalışmaları kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler arası diyaloğa bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır. Örgütün, her üyenin ulusal kültürünün gelişmesinde oynadığı rol de yadsınamaz bir olgudur.
 
Ressamlardan müzisyenlere, edebiyatçılardan tiyatroculara, sanatın her alanında TÜRKSOY’un sağladığı ortam kültürel gelişmeyi ve zenginleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bizler bu çatı altında en değerli hazinemiz olan kültürel zenginliklerimizi, paylaşmak suretiyle çoğaltıyoruz, zenginleştiriyoruz ve hep beraber halklarımız için kazanıyoruz.”
 
TÜRK DÜNYASI, SADECE BİR COĞRAFYADAN VE DEVLETLERDEN İBARET DEĞİLDİR
 
“TÜRKSOY’un 20'nci yılını kutlarken, geçen süre zarfında örgütün bugünlere ulaşmasını sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.
 
Türk dünyası kültürel nitelikli bir kavramdır. Türk dünyası, sadece bir coğrafyadan ve devletlerden ibaret  değildir. Kültürel birikimi, felsefesi, hayata bakış açısı, estetik anlayışı, değerler sistemi itibariyle özgün bir yapıdır. Bu yönüyle Türk dünyası en az Arap, Slav, İspanik dünya kadar kendine has özellikler taşıyan bir varlıktır.
 
Türk dünyası kendi içinde çeşitlilik taşımakta, diğer yandan bir bütün oluşturmaktadır. Türk dünyasına, esasen Türklerle uzun yıllar birlikte yaşamış diğer halklar ve bu halkların bulunduğu coğrafyalar da dâhildir.”
 

TOPLUMLARIN RUHUNA DOKUNAN ÇALIŞMALAR ÖNYARGILARIN VE KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİN KIRILMASINA DA VESİLE
 
“Nitekim bugün aramızda Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı'nın temsilcileri de bulunmaktadır. Bu kültürel temelli işbirliğimizin geniş bir kavramla ele alındığını gösteren bir durumdur. Bu fırsattan yararlanarak ifade etmek isterim ki, Rusya Federasyonu’nun parçası olan  özerk devletlerin TÜRKSOY çalışmalarına katılmaları, Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin bugünkü boyuta ulaşmasına önemli katkılar sağlamıştır.
 
Toplumların ruhuna dokunan çalışmalar ön yargıların ve kalıplaşmış düşüncelerin kırılmasına da vesile olmuş. Bu bağlamda, soğuk savaşın sona ermesiyle halklarımızın birbirini daha yakından tanıma imkânı bulmaları da önem taşımıştır. Bu çalışmaların da katkısıyla ülkelerimiz arasında bölgesel sahiplenme ve ortak çıkarlar zemininde gelişen ilişkilerimiz, 2010 yılında kurduğumuz üst düzey işbirliği konseyiyle kurumsallaşmıştır.
 
Halklarımızın kardeşliğinin güçlendirilmesi ortak kültürümüzün daha da derinleştirilmesi ve işbirliği imkânlarının arttırılması hoşgörü anlayışının yerleştirilmesi kültürlerin yakınlaştırılması amaçları doğrultusunda TÜRKSOY’a nice başarılı yıllar diliyorum.”
 
TÜRKSOY DAİMİ KONSEYİ ÇANKAYA KÖŞKÜNDE
 
Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırmak, geliştirmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktararak kalıcı kılmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TÜRKSOY Daimi Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in başkanlığında, öğleden önce de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi.(02.10.2013)
  • Türksoy 20’nci Yılını Kutluyor
  • Türksoy 20’nci Yılını Kutluyor
  • Türksoy 20’nci Yılını Kutluyor
  • Cumhurbaşkanı Kabulü