BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


YUNUS EMRE ŞİİRLERİ BESTE YARIŞMASI

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700'üncü yılı olması sebebiyle 2021 yılı UNESCO tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak anma yıldönümleri arasına alındı.

Bakanlığımızca;

Şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen büyük mutasavvıf Yunus Emre’nin anılması ve layığıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak;

Yunus Emre’nin asırlar ötesinden günümüze ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramların yarışma vesilesiyle yeniden gündeme getirilmesine olanak sağlamak;

Müzik kültürü açısından repertuvarda sınırlama olmaksızın her tarz, tür ve biçimde (formda) yeni ve nitelikli eserler kazandırmak;

"Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak anılması kararlaştırılan 2021'de, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlarıyla ‘‘Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması’’ düzenlenecektir.

30 Eylül 2021 tarihine kadar eser kabulü yapılacak olan yarışmaya ilişkin katılım şartları ve genel bilgilere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün www.guzelsanatlar.gov.tr adresindeki sitesinden ulaşılabilir.

(24.06.2021)