BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

ÖZEL TİYATROLARA YENİ TEŞVİKLER

Özel tiyatroların güncel ihtiyaçlarına göre yenilenen, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü açan "Kültür Girişimi Belgesi" edinme süreci “Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldı.

Belgelendirilme sürecine yönelik ilke ve esasların belirlenerek, asgari niteliklerin tespit edildiği değişikliklerle hem yatırım hem de işletme aşamasında salonu olan özel tiyatrolara; sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopaj indirimi, doğalgaz ve elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden indirim ile bulunduğu yörenin en düşük tarifesinden su tüketim bedeli ödemeyi içeren destekler tanındı.

Salonu olan özel tiyatroların gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği teşvikler ile özel tiyatroların hizmet kalitelerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.

Kültür Yatırımı ve Girişimi Belgesi hakkında detaylar için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200614-1.htm

Kültür Yatırımı ve Girişimi Belgesi başvurusu için:

https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44776/tesvik-faaliyetleri.html

(15.06.2020)