BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

KÜLTÜR, SANAT, KÜLTÜREL MİRAS VE YARATICI ENDÜSTRİLERE 3 MİLYON AVRO DESTEK

Kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstrileri destekleyen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” başvuruya açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür, sanat, kültürel miras ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren STK’ları desteklemek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi’nde yürütülen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II” hibe programı teklif çağrısı yayımlandı.

Bütçesi toplam 3 milyon avro olan hibe programı ile kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ile Türkiye’deki kültürel değerlerin tanıtılması hedefleniyor.

Kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunu teşvik edecek olan program bu kapsamda sınır ötesi iş birliğine katkı sunacak. Hibe programı ile Türkiye ve AB'den sivil toplum kuruluşları arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras konularını içeren kültürel, sanatsal ağlar da desteklenecek.

Türkiye’den dernekler, vakıflar veya onların federasyonları ile konfederasyonları ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerle AB üyesi ülkelerden yine kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacak. Program kapsamında üniversite, belediye ve müzeler de proje ortağı olarak yer alabilecek.

Proje başvuruları ise 28 Ocak, saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor.

Hibe başvurularına ilişkin detaylı bilgilere Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi ile https://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65686 adresinden de ulaşılabilir.

(18.12.2019)