BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


ÖĞRENCİLERE BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ KAZANDIRILACAK


Ortaokul öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmak üzere çalıştay düzenleniyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde gercekleştirilecek 'Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı' üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını kütüphanecilerle Kırşehir'de bir araya getirecek.

Çalıştay süresince; bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar ve egzersizler gibi faaliyetlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

Pilot Uygulamalara Rehber Olacak

Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarını desteklemek üzere düzenlenecek.

Çalıştayda alınacak sonuçlar ile nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına yönelik pilot bir çalışma yapılacak.


Çalışma süresince, pilot iller olarak belirlenen Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ’da bulunan ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine; eğitimin, öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliği ile ders müfredatı kapsamındaki uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu pilot çalışmanın yurt genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

(06.11.2019)