BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


UNESCO MİRASIMIZ ISLIK DİLİ’NİN GELECEĞİ ÇALIŞTAYDA MASAYA YATIRILDI

u4.jpg
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 unsuruyla 178 ülke arasında en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer alan Türkiye, somut olmayan kültürel miras değerlerini koruma ve yaşatma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu çalışmalarına yön veren koruma eylem planlarının revizyonuna yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Giresun Valiliği koordinasyonunda 31 Ekim ile 01 Kasım tarihleri arasında “Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Giresun’da düzenlenen çalıştaya Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerinden miras taşıyıcıları, eğitimciler, muhtarlar, il ve ilçe belediye temsilcileri ile akademisyenlerin katılımı yoğun oldu.

Yol Haritası Belirlendi

“Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu Çalıştayı” Türkiye’nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kayıtlı tek unsuru olan Islık Dili’nin, 2017 yılında tamamlanan kayıt süreci sonrasında, koruma çalışmalarının ve güncel durumunun gözden geçirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ile yeni tedbirler alınmasını sağlamak üzere düzenlendi.

Islık Dili’nin geleceğe aktarılması için bir yol haritası belirleyen Bakanlık, benzer çalıştayları Türkiye’nin UNESCO listelerinde kayıtlı diğer unsurlarına yönelik olarak da gerçekleştirecek.

Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi koşulları sonucu ortaya çıkan, ülkemizin kültürel belleğinin ve zenginliğinin önemli ifadelerinden biri olan Islık Dili, yüzyıllara ve teknolojik gelişmelere adeta meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan önemli kültürel miraslarımız arasında.

(02.11.2019)

  • u4.jpg
  • u3.jpg
  • u2.jpg
  • u1.jpg