BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNE ‘ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER’ YETİŞTİRECEK

1 (6).jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bakanlık olarak hedeflerimizden bir tanesi, 2030 ve sonrasında, Türkiye turizminin dünyaya genel müdür ihraç eden sektör haline gelmesini sağlamaktır.”

Bakan Ersoy: “2020 itibarıyla uygulamalı eğitim verilecek turizm meslek liselerine 39 tane ilave okul ekleniyor ve sayıları 50’ye çıkıyor. 2021’de bu sayı 100 okula, 2022’de 150 okula ve 2023 yılında ise 200 okula çıkartılacak.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2030 yılı ve sonrası hedeflerinin Türkiye turizminin dünyaya genel müdür ihraç eden sektör haline gelmesini sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, uygulamalı eğitim verilecek turizm meslek liselerinin sayısının artırılacağını ifade etti ve “2020 itibariyle uygulamalı eğitim verilecek turizm meslek liselerine 39 tane ilave okul ekleniyor ve sayıları 50’ye çıkıyor. 2021’de bu sayı 100 okula, 2022’de 150 okula ve 2023 yılında ise 200 okula çıkartılacak.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Ulus’taki tarihi binasında imza altına alındı. 

Turizmde turist sayısını 2023 yılına kadar ciddi oranlarda artırmak gibi bir hedefleri olduğunu belirten Bakan Ersoy protokol töreninde yaptığı konuşmada, otel sayısını artırmanın yanı sıra insan kaynağını da yetiştirerek sektörün hizmetine sunulmasının önemine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile geçtiğimiz yıl itibariyle yapmaya başladıkları turizm meslek liselerinin müfredatının sektörel ihtiyaca göre yeniden düzenlenip, eğitimin sektörle birlikte verilerek, burada yetişen öğrencilerin turizme kazandırılması çalışmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, imzaladıkları protokol ile bu çalışmayı genişleteceklerini kaydetti.

En Az 3 Dil Eğitimi

Bu çalışmalara geçen yıl 11 okulla başladıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, protokol dahilinde turizm meslek liselerini otellerle eşleştirdiklerini ve sektörün ihtiyacı olan insanlara eğitim vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Lise 1’de İngilizce’nin, lise 2’de Rusça’nın mecburi lisan olacağını belirten Bakan Ersoy, lise 3’ten itibaren de Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça dillerinden bir tanesinin seçmeli lisan olarak öğrencilere öğretileceğini söyledi ve “En az 3 dil eğitimi alan bir öğrenci sektöre kazandırılmış oluyor.” dedi.

2023 Yılında Okul Sayısı 200’e Çıkacak

Yine yüksek sezon olarak nitelendirilen 20 Nisan ile 20 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin eğitimlerinin uygulamalı kısımlarını anlaşmalı otellerde alarak uygulamalı bir şekilde bu dersleri, eğitimleri ile birlikte göreceklerini ifade eden Bakan Ersoy, 11 okulla başlatılan uygulamanın gayet başarılı olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada yetişmiş olan öğrenciler okurken de belli bir burs, ücret alıyorlar oteller tarafından. Bu bağlamda ilk 11 okulla yapılan uygulama gayet başarılıydı. Şimdi onu 2023 yılına kadar, protokol dâhilinde genişletme kararı aldık. 2020 itibarıyla uygulamalı eğitim verilecek turizm meslek liselerine 39 tane ilave okul ekleniyor ve sayıları 50’ye çıkıyor. 2021’de bu sayı 100 okula, 2022’de 150 okula ve 2023 yılında ise 200 okula çıkartılacak.”

Turizmde Dünyaya “Genel Müdürler” İhraç Edilecek

Bu 200 okul ile birlikte çok ciddi sayıda bir turizm öğrencisinin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş olacağını sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Öğrencilerin kariyeri açısından da çok çok önemli. Biliyorsunuz, 3 lisan öğrenmiş bir insan çok çok değerli. Aynı zamanda sezondaki eğitimleri uygulamalı bir şekilde sektör otellerinde alacakları için mesleğe de çok iyi yetişmiş olacaklar. Bizim bundan sonraki aşamamız akademik eğitimlerle de bunu birleştirmek. Buradan mezun olmuş belli sayıdaki öğrenciye, oteller tarafından da burslandırılarak yükseköğretim verilmesini sağlamak. Bunlar gastro ve servis ağırlıklı olacak. Bu burslu eğitimleri de almış olan öğrenciler geleceğin genel müdürleri olarak sektöre kazandırılmış olacak. Bakanlık olarak hedeflerimizden bir tanesi, 2030 ve sonrasında, Türkiye turizminin dünyaya genel müdür ihraç eden sektör haline gelmesini sağlamaktır. İlk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığı Mili Eğitim Bakanlığı ile birlikte atıyor.”   

Konuşmaların ardından iki Bakan “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü”nü imzalayarak fotoğraf çektirdi.           

İşbirliği Protokolünün Kapsamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı protokol kapsamında öğretim programları ve eğitim materyallerinin yabancı dil ağırlıklı olarak hazırlanması/güncellenmesi çalışmalarını destekleyecek ve Almanca, Arapça, Çince ile Fransızca dil eğitiminde eğitici personel görevlendirilmesini sağlayacak;öğretmenler içindüzenlenecek olan hizmet içi eğitim ve iş başında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecek, eğitici ve eğitim yeri sağlayacak;işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarını gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yaptıracak;alt protokollerle belirlenecek okul öğrencilerine işletmelerce burs verilmesini sağlayacak;yinealt protokollerle belirlenecekokullardan mezun olanların işletmelerce istihdamını sağlayacak; Protokol Yürütme Kurulu (PYK) ve Protokol Danışma Kurulu (PDK) çalışmalarını gerçekleştirecek;mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma, gezi gibi farkındalık faaliyetleri düzenleyerek, katılım sağlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ise öğretim programları ve eğitim materyallerini yabancı dil ağırlıklı olarak (zorunlu İngilizce ve Rusça; üçüncü yabancı dil Almanca, Arapça, Çince ve Fransızca) hazırlayıp güncelleyerek okulda uygulanmasını sağlayacak; işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını sağlayacak;Protokol Yürütme Kurulu (PYK) ve Protokol Danışma Kurulu (PDK)  çalışmalarını yürütecek; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma, gezi gibi farkındalık faaliyetleri düzenleyerek, katılım sağlayacak.

“Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Protokol Yürütme Kurulu (PYK) il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde veya okullarda kurulacak. Okulun yönetimi ve okulda atanması ve görevlendirilmesi önerilen müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin değerlendirmelerini yaparak Protokol Danışma Kurulu’na (PDK) teklif edecek. Protokol Yürütme Kurulu (PYK) her eğitim öğretim yarıyılında en az 2 (iki) defa toplanacak.

Protokol Danışma Kurulu (PDK) da, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce toplantı yeri, tarihi ve gündemi bildirilerek, her eğitim öğretim yılında en az 2 (iki) defa toplanacak.

Bu yeni protokolün imza tarihi itibariyle, 25 Eylül 2018 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü” ise yürürlükten kalkmış olacak.

Ayrıca imzalanacak yeni protokol ile protokol kapsamına 2020’de 39, 2021’de 50, 2022’de 50, 2023 yılında ise 50 okul ilave edilerek toplamda 200 okul alınacak.

(23.09.2019)

  • 5dc421c8-31f3-4570-911c-309caac9fd34.jpg
  • 1 (6).jpg
  • 1 (7).jpg
  • 1 (4).jpg
  • 1 (1).jpg
  • 1 (3).jpg
  • 1 (5).jpg