BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

“YEDİTEPE’NİN ÜZERİNE ÇIKARAK İSTANBUL’U YENİDEN KALEME ALACAĞIZ”


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “İstanbul’da güzel şeyler yapıldığı gibi hafızaya zarar verecek son derece yanlış şeyler yapıldığı da ortadır. Bugünden itibaren bu bozulmayı, hafızayı zedeleyen işleri ortadan kaldırmak ve imkânımız dâhilinde İstanbul’un yeniden asli kimliğine kavuşmasını sağlamak için gayret sarf etmek İstanbul sevdalısı herkesin vazifesidir.” 

Bakan Numan Kurtulmuş: “İstanbul’un kimliğinin güçlendirilmesi ve korunması topyekün toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Bu sadece bir kamu görevi değildir.”

Bakan Kurtulmuş: “Vedat Türkali’nin ‘Bekle Bizi İstanbul’ şiirinden bestelenen şarkıda ‘Sen bize layıksın biz de sana’ mısralarındaki layığız kısmını parantez içerisinde soru işaretleriyle karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. (İstanbul Kültür Çalıştayı) İşte bu çalıştayın maksadı İstanbul’a layık olabilme gayretidir.”

Yeditepe’nin üzerine çıkarak daha güçlü bir İstanbul oluşturmak için şehri yeniden kaleme alacaklarını dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, “İstanbul’da güzel şeyler yapıldığı gibi hafızaya zarar verecek son derece yanlış şeyler yapıldığı da ortadır. Bugünden itibaren bu bozulmayı, hafızayı zedeleyen işleri ortadan kaldırmak ve imkânımız dâhilinde İstanbul’un yeniden asli kimliğine kavuşmasını sağlamak için gayret sarf etmek İstanbul sevdalısı herkesin vazifesidir.” dedi.
   
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “İstanbul Kültür Çalıştayı”nın açılışını yaptı. 

İstanbul’un geleceğine yön vermek üzere Türkiye’nin 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanını bir araya getiren buluşmada bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, çalıştayın, şehrin fikir ve kültür dünyasına, İstanbul’u bir medeniyet şehri olarak yeniden ihya ve inşa etmeye katkı sağlayacak açık bir platform niteliği taşıdığını söyledi. 

İstanbul’un Güçlendirilmesi Sadece Kamunun Görevi Değildir

İstanbul’da güzel şeyler yapıldığı gibi hafızaya zarar verecek son derece yanlış şeyler yapıldığına da vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: 

“Bugünden itibaren bu bozulmayı, hafızayı zedeleyen işleri ortadan kaldırmak ve imkânımız dâhilinde İstanbul’un yeniden asli kimliğine kavuşmasını sağlamak için gayret sarf etmek İstanbul sevdalısı herkesin vazifesidir. Bu sadece bir kamu görevi değildir. İstanbul’un kimliğinin güçlendirilmesi ve korunması topyekün toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Başta Bakanlığımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile devletin bütün kurumları İstanbul kimiğinin yeniden inşa edilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklardır ama bu işin paydaşları da belki on binlerle ifade edebileceğimiz İstanbul âşıklarıdır. Bu çalıştay böyle bir sorumluluktan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Burada alınan kararların hayata geçirilebilmesi için hep birlikte gayret sarf edeceğiz.”

Amacımız İstanbul’a Layık Olabilme Gayretedir

Vedat Türkali’nin ‘Bekle Bizi İstanbul’ şiirindeki ‘Sen bize layıksın biz de sana’ mısralarına atıfta bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, “İstanbul’un ‘biz de sana layığız’ kısmını parantez içerisinde soru işaretleriyle karşılamamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bu çalıştayın maksadının İstanbul’a layık olabilme gayreti olduğunu ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, bu büyük birikime, bu büyük medeniyete sahip olmak, bunu daha ileriye götürmek, İstanbul’un kendisine bir şekilde layık olabilmek anlamı taşıdığını söyledi. Şehirlerin hafızalarını hayata geçirmenin, bu hafızaları sadece korumak olmadığını belirten Bakan Numan Kurtulmuş, hafızalar üzerinden yeni bir İstanbul’u bu ruh içerisinde inşa edebilmenin herkesin en temel vazifesi olduğunu kaydetti.    

Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“İstanbul sürekli değişen nüfusuyla, İstanbul sakini olmanın, sürekli farklı insanlar tarafından muhattap olunan bir gerçek olması dolayısıyla, İstanbul’un hafızasını, kimliğini korumak oldukça zordur. İstanbul’un kimliğini, İstanbul’un sakinlerinin İstanbul’a aidiyetini korumak ise hepimizin kabul edeceği gibi sadece yasal bir takım düzenlemelerle, sadece şehir planlamalarıyla, sadece bir takım yönetmelik değişiklikleriyle olabilecek bir şey değildir. İstanbul’un ruhunu, kimliğini ve hafızasını korumak öncelikle zihinlerin ve gönüllerin yeniden ayarlanmasıyla mümkündür.”

Yeditepe’den İstanbul’u İzleyeceğiz

En önemli sorumuluklarından birisinin de özellikle modern çağda iyice ortadan kalkmış olan mahalle kültürünün inşa edilerek İstanbul’un kültürel değerlerinin artırılması olduğnu dikkati çeken Bakan Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çalıştayda 2003 ve 2053’e doğru nasıl bir İstanbul tasarladığımızı ortaya koyacağız. Bu sadece mimari olarak tasarlamak değil, şehrin kültürünü, medeniyetini, değerlerini yeniden tasarlamaktır. İstanbul’un silüetindeki o ihtişamı yeniden üretemiyorsak bu mimari bilgimizin eksikliğinden değil hayal dünyamızın eksikliğindendir. Hayal dünyamızdakilerin karışmasından, çöküşünden kaynaklanmaktadır. Hayali güçlü olmayan milletlerin tasavvur dünyasında ortaya koydukları eserlerin de güzel olması mümkün değildir. İstanbul çalıştayı bu çerçevede önemli bir imkân olarak önümüzde duruyor. İstanbul’un kültürel diplomasi dilinin nasıl olması gerektiği yönündede görüşlerimizi paylaşacağız. Geleneksel ve modern sanatların İstanbul’da kurduğu sinerjik ortamın nasıl geliştirilebileceğini, yeni sanat çekim merkezlerinin nasıl oluşturulabileceği konusunda görüşlerimizi paylaşacağız. Edebiyat ve yayıncılık alanında İstanbul’un kaybettiği değerleri yeniden nasıl kazanabileceğimizi konuşacağız. Somut olmayan kültürel mirasımızın kurucu unsuru olan gündelik yaşamın İstanbul’daki tezahürlerine de bakacağız. Merasimlerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz, mahalledeki ve komşuluk anlamındaki bütün ilişkilerimizin ve bütün bunların gündelik hayata yansımalarının İstanbul kültürü bakımından önemini bir kez daha izleyeceğiz. Yeditepe’nin yeniden üzerine çıkarak aziz İstanbul’u seyredeceğiz. İstanbul’u yeniden kaleme alarak daha güçlü bir İstanbul oluşması için gayret sarf edeceğiz.”

İstanbul Sil Baştan Masaya Yatırılıyor  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili tüm tarafların katılımıyla düzenlenen çalıştay ile İstanbul'un sosyal, kültürel değerlerinin, estetik mimarinin en önemli örneklerini oluşturan tarihi yapılarının durumunun sil baştan masaya yatırılması amaçlanıyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki gün sürecek olan çalıştay kapsamında kurulan 11 ayrı komisyonda Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanı, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceğini konuşacak.

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda kurulan komisyonlar, "yedi tepeli şehir" olarak anılan, doğal ve mimari güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan mega kentin farklı yönlerini ele alacak. 

Çalıştayda tartışılacak ana konu başlıkları ise şunlar olacak:

"İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, Şuur", "İstanbul: Mimari Miras", "İstanbul'un Kültürel Ortak Yönetimi: Yerel, Ulusal, Küresel", "İstanbul'u Tasarlamak: 2023'ten 2053'e", "İstanbul: Kültür ve Diplomasi", "İstanbul: İnsanlar", "İstanbul: Edebiyat", "İstanbul: Sanat", "İstanbul: Gündelik Yaşam", "İstanbul: Kültürel Mekanlar", "İstanbul: Yayıncılık Kültürü". 

Bakanlık, çalıştayın sonunda 11 komisyondan çıkan önerileri  "İstanbul Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu"nda toplayacak. 

Kamuoyuyla da paylaşılacak rapor, İstanbul için oluşturulacak yeni yol haritasına da ışık tutacak. Şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan geleceği için atılacak yeni adımlar, raporda yer alan öneriler dikkate alınarak belirlenecek.

Çalıştayda ayrıca, kültürel mekânlar ve yayıncılık kültürü bağlamında İstanbul'un geleneksel ve güncel haritaları da çıkarılacak.

(11.05.2018)

 • IKC (2).jpeg
 • IKC (3).jpeg
 • IKC (4).jpeg
 • IKC (5).jpeg
 • IKC (6).jpeg
 • IKC (28).jpeg
 • IKC (27).jpeg
 • IKC (26).jpeg
 • IKC (25).jpeg
 • IKC (24).jpeg
 • IKC (23).jpeg
 • IKC (22).jpeg
 • IKC (21).jpeg
 • IKC (20).jpeg
 • IKC (19).jpeg
 • IKC (18).jpeg
 • IKC (17).jpeg
 • IKC (16).jpeg
 • IKC (15).jpeg
 • IKC (14).jpeg
 • IKC (13).jpeg
 • IKC (12).jpeg
 • IKC (11).jpeg
 • IKC (10).jpeg
 • IKC (9).jpeg
 • IKC (8).jpeg
 • IKC (7).jpeg
 • IKC (1).jpeg