BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ YAYINCILIK ALANINDA İLK 5’E GİRMEK

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Yayıncılık sektörü bir milletin alın yazısı olan kültürel varlığını ileriye götüren en önemli taşıyıcı unsurlardan birisidir.”  

Bakan Numan Kurtulmuş: “Türkiye’nin yayıncılık sektörünün boyutları 2008 yılında 800 milyon dolar iken, bugün 3 milyar dolara ulaşmıştır ve bu bir başarıdır ama yeterli değildir.”     

Bakan Numan Kurtulmuş: “Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda yayıncılık bakımından ilk 5’e girmeyi hedef olarak önüne koyması lazım.”Türkiye’nin yayıncılık sektörünü Afyon’da bir araya getiren 6. Ulusal Yayın Kongresi başladı. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, kongredeki tartışma konularının yayıncılık alanında bundan sonraki faaliyetlerin ana başlıklarını oluşturacağını ve Bakanlık olarak da bunların takipçisi olacaklarını belirterek, yayıncılık dünyasına yönelik ufuk açıcı, iyi sonuçlar alınacağını söyledi.

Yayıncılığın üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir alan olduğuna işaret eden Bakan Numan Kurtulmuş, yazılı eserlerin milletlerin varlık alanlarının alın yazıları gibi olduğunu ifade ederek, büyük bir müktesebata sahip olan bir medeniyetin varisleri olarak yayıncılık alanına fevkalade önemli bir şekilde eğilmek gerektiğine vurgu yaptı.   

Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisinin milli kültürel bağımsızlık meselesi olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, bu konunun Türkiye gibi iddialı bir ülkenin en önemli meselelirinin başında geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin kültür alanında bağımsızlığını kazanmadan, ekonomik ve teknolojik olarak bağımsız olmasının düşünülemeyeceğini sözlerine ekleyen Bakan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bu bağımsızlıktan kastımız birilerinin anladığı gibi sınırlarımızı ve zihinlerimizi kapatarak içe kapanmak değildir. Bize ait olandan uzaklaşmak, bizim medeniyet ve kültürümüze ait olanam yabancılaşmak ve bunu muasırlaşmak olarak kabul etmeyerek, bu topraklarda var olan her şeyi milli kültürel birikimimizin bir parçası olarak telakki etmek ve bunun üzerinden özgüven içerisinde yeni bir kültürel zihniyet inşa etmek mücadelesidir.”

En Önemli Mesele Yeni Nesillere Yazılı Miraslar Bırakabilmektir

“Yayıncılık alanındaki en önemli meselelerden birisinin yazılı alanda milli kültürel bağımsızlığımızı ciddi bir şekilde kuşanmak ve bu anlamda bizim geçmişlerden geriye kalan bu yazılı müktesebatın ötesinde yeni nesillere büyük bir özgüven içerisinde yeni yazılı miraslar bırakabilmektir.” diyen Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:  

“Yayıncılık sektörü bir milletin alın yazı olan, kültürel varlığı ileriye götüren en önemli taşıyıcı unsurlardan birisidir. Türkiye’nin 6’ncısını yaptığımız yayıncılık kongresi ülkemizin yayıncılık serüveninin milli kültürel bağımsızlık eksenine oturtabileceğimiz yayıncılık alanındaki gelişmelerin de kısa bir tarihi gibidir. İlki 1939 yılında yapılan yayıncılık kongresi aslında yayıncılık alanının olduğu gibi devlet tarafından düzenlendiği ve muassır medeniyet seviyesine ulaşmamız için, özellikle Batı müktesebatı başta olmak üzere yoğun bir tercüme faaliyetiyle aradaki mesafeyi kapatmak telaşıyla ortaya konulmuş olan bir yayıncılık faaliyetidir. İyi niyetle bir araya gelmiş ve sonuçları itibariyle Türkiye’ye önemli kazanımlar bırakmış olan bir kongredir. Ardından uzun yıllar sonra 1975 yılında gerçekleştirilen yayıncılık kongresi ile birlikte yerli ihtiyaçlarımızın da bu sektör açısından önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu kongre ile birlikte yayıncılık alanındaki yeni bir takım yasal düzenlemelerin, bir takım standartların oluşturulması ikinci kongrenin önemli sonuçlarıdır. Daha sonra gerçekleştirilen 3 ve 4’üncü kongreler bir adım daha ileriye gittiğimiz ve özellikle yayıncılık alanında özel sektörün gelişmiş olan tecrübelerinden istifade edilmesi ve özel sektörün de yayıncılık alanına asli bir aktör olarak girmesini sağlayan önemli bir çabaydı. Ardından 2009 yılında gerçekleştirilen yayın kongresinde ise devlet tekeli ve çeviri hegomonyasına karşı yayıncılık alanında neler yapılabilir, bunların konuşulduğu, yerli ve milli bir yayın politikasının milli kültürel bağımsızlık ekseni etrafında nasıl geliştirilebileceğine ilişkin görüşler ve sonuçlar ortaya çıktı. Yeniden bir araya gelerek hem kültürel bağımsızlığımızı geliştirecek özgün eserlerin ortaya konulması, hem yayıncılık sektörümüzün karşı karşıya kaldığı çözülebilecek sorunların bir an evvel çözülmesi için gerekli adımların atılması hem de devlet olarak yayıncılık alanında düzenleyici bir kurum olarak neler yapılabilir bunun ortaya konuması gerektiğini düşünüyorum.” 

Yayıncılıktaki Gelişmemiz Yeterli Değildir

Türkiye’nin geçmiş yıllarla kıyaslandığında önemli bir mesafe aldığını söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, bunun Türkiye’nin her alandaki büyümesine parelel olan bir gelişmedir oldunu kaydetti ve “Önemlidir, değerlidir ama yayınclık alanındaki gelişmemiz yeterli değildir.” dedi.

Dünyadaki kültür endüstrisinin boyutlarının 500 milyar dolarlık büyük bir pasta olarak tabir edildiğini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, bunun en azından yüzde 50 daha yukarıda olduğunu düşündüğünü belirterek, bu 500 milyar doların 250 milyar dolarlık kısmını yayıncılık alanının oluşturduğunu söyledi.  

Türkiye olarak bu pastadan elde edilen payın sadece 3 milyar dolar olduğunun altını çizen Bakan Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bütün gelişmelere rağmen dünya kültür endüstrisi içerisinde küçük bir paya sahip olduğumuzu görmek ve değerlendirmek durumundayız. Elbette, Türkiye’nin yayıncılık sektörünün boyutları 2008 yılında 800 milyon dolar iken, bugün 3 milyar dolara ulaşmıştır ve bu bir başarıdır ama yeterli değildir. Bugün 2 binden fazla kayıtlı yayıncımız var, 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz ve 12 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyoruz. Ayrıca 2017 rakamlarıyla baktığımızda 66 binin üzerine çıkan ISBN rakamlarıyla dünyada 11’inci sıradayız.” 

TEDA Projesiyle Yazarlarımızı Dünyaya Tanıtıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TEDA projesine de değinerek, projenin yayıncılık alanında Türkiye’nin son yıllardaki önemli başarılarından birisi olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin yazarlarının sadece milli sınırlar içerisinde değil, yazarların ve eserlerinin uluslararası alanda da tanınır olmasını sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, projenin başarısına vurgu yaparak, “Bugün geldiğimiz noktada 588 yazarımızın eserleri 68 farklı ülkede 60 farklı dille buluşturulmuştur. Bu önemli bir başarıdır. Bunun artarak sürdürülmesini, yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi. 

Bakanlık Yayınevi Gibi Çalışmayacak

Bakanlık olarak yeni dönemde yayıncılık alanındaki temel politikalarını ve bakış açılarını 4 başlık altında toplayan Bakan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: 

“Türkiye’de yayıncılık alanı vatan sevgisinin bir göstergesi, milli kültürel bağımsızlığımızın bir parçası ve bu anlamda bir vatan borcu olarak görülmüştür. Yazılı eserlerimizi, basılı eserlerimizi çoğaltmak aynı zamanda Türkiye’nin muasırlaşma yarışının bir aracı olarak görülmüştür. En zor zamanlarda bile yayıncılık alanına önem verilmiştir ve milli meselesi olarak görülmüştür. Biz de kültürümüzü uluslararası alanda rekabet edebilir noktaya getirmenin önemli araçlarından birisi olarak göreceğiz.” 

Kültür alanında yeni bir atılım yapma gereği olduğuna işaret eden Bakan Numan Kurtulmuş, bunun için de yayıncılık alanındaki bütün gelişmeleri yakından takip edeceklerini, en ileri düzeyde bu gelişmelere uygun adımların nasıl atılabileceğini konuşacaklarını söyledi v 6. Ulusal Yayın Kongresinin bu anlamda önem taşıdığını dile getirdi. 

“Devlet özel sektör iş birliği noktasında, devletin ana aktör olarak bulunduğu ve özellikle kitap yayıncılığı alanında belirleyici olduğu bir alan olmaktan artık çıkmıştır.” diyen Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Bu kongre devlet özel sektör iş birliğine ve bu konudaki diyaloğa ne kadar önem verdiğimizin önemli göstergelerindendir. Sektörün geneliyle çok iyi ve yapıcı bir diyalog kurduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kamu yayıncılığının yeniden yapılandırılması bakımından gelişen Türkiye’de uluslararası alanda büyük bir rekabete dönüşen kültür endüstrisi içerisinde, Bakanlığımız sıradan bir yayınevi gibi kitap basan ve bu bastığı kitaplar üzerinden sektörü yön veren bir kurum olmanın ötesine geçmelidir. Bakanlık olarak sadece prestij kitaplar basmaya devam edeceğiz.”  

Okuma Kültürü de Ele Alınacak

Türkiye’nin yayıncılık dünyasının geleceğine yön verecek yeni kararların alınacağı 6. Ulusal Yayın Kongresi iki gün sürecek.

Ulusal Yürütme Kurulu Başkanlığını Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy’un yaptığı kongrede 12 komisyon sektörün sorunlarını tartışarak, raporlar oluşturacak.

Geçmişte 5 kongre ile yayıncılık sektörüne ufuk açan ulusal kongrelerin 3. Kültür Şurası kararları doğrultusunda düzenlenen sonuncusunda, diğerlerinden farklı olarak, Türkiye’de okuma kültürünün geliştirilmesi konusu ele alınacak.  

Kongrede tartışılacak diğer konu başlıkları ise; ‘Sektörel Yapı’, ‘Yayın Hukuku ve Fikrî Haklar’, ‘Yayıncılıkta Devletin Rolü ve Kamu Yayıncılığı’, ‘Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı’, ‘Ders Kitapları ve Eğitim Yayıncılığı’, ‘Akademik Yayıncılık’, ‘Süreli Yayınlar’, ‘Yayıncılıkta Satış ve Pazarlama’, ‘Yayın Standartları Kütüphaneler ve Derleme’, ‘Yayıncılığın Dünyaya Açılımı’ ile ‘Çeviri Politikaları’.  

(10.05.2018)


 • yayın kongresi (1).jpeg
 • yayın kongresi (10).jpeg
 • yayın kongresi (11).jpeg
 • yayın kongresi (12).jpeg
 • yayın kongresi (13).jpeg
 • yayın kongresi (14).jpeg
 • yayın kongresi (15).jpeg
 • yayın kongresi (16).jpeg
 • yayın kongresi (17).jpeg
 • yayın kongresi (18).jpeg
 • yayın kongresi (19).jpeg
 • yayın kongresi (2).jpeg
 • yayın kongresi (20).jpeg
 • yayın kongresi (21).jpeg
 • yayın kongresi (22).jpeg
 • yayın kongresi (23).jpeg
 • yayın kongresi (24).jpeg
 • yayın kongresi (25).jpeg
 • yayın kongresi (26).jpeg
 • yayın kongresi (27).jpeg
 • yayın kongresi (28).jpeg
 • yayın kongresi (3).jpeg
 • yayın kongresi (30).jpeg
 • yayın kongresi (31).jpeg
 • yayın kongresi (32).jpeg
 • yayın kongresi (4).jpeg
 • yayın kongresi (5).jpeg
 • yayın kongresi (6).jpeg