BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

“HİÇBİR AĞAÇ KENDİ GÖLGESİNİN DIŞINDA BİR YERDE GELİŞMEZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Anadolu’nun her şehrinde her kasabasında size bir şey söyleyen, her birisi önemli yaşanmışlıklarla birlikte bugüne kadar değerlerini korumuş fevkalade önemli tarihi eserler, yapıtlar var”

Bakan Numan Kurtulmuş: “Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yükselir, her bahar geldiğinde yeniden ayağa kalkar yeniden canlanır ve daha ileriye doğru büyüyerek, kollarını budasanız bile gövdesinden almış olduğu güçle yeniden ileriye doğru gökyüzüne doğru dallar verir, gelişir.”

Bakan Numan Kurtulmuş: “Bu topraklarda sadece büyük devletler kurmakla kalmadık, o büyük devletler üzerinden cihanşümul hale gelen büyük medeniyetlerin de merkezi olduk, büyük medeniyetlerin de aslında bir şekilde neşvünema bulduğu coğrafyayı oluşturduk.”


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hazırlanan “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası” isimli kitabın tanıtım toplantısına katıldı.

Selçuklu Belediyesince hazırlanan beş ciltlik kitabın, büyük emeklerle ortaya çıkarılan önemli bir eser olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye coğrafyasının büyük bir kültür hazinesi olduğunu söyledi.

“Anadolu’nun her şehrinde her kasabasında size bir şey söyleyen, her birisi önemli yaşanmışlıklarla birlikte bugüne kadar değerlerini korumuş fevkalade önemli tarihi eserler, yapıtlar var” diyen Bakan Numan Kurtulmuş, bu eserleri korumanın ve geleceğe aktarmanın başlıca görevleri olduğunu vurguladı.

Ülkelerin, milletlerin geçmişlerini ne kadar iyi bilirlerse geleceğe de o kadar iyi hazırlanabileceğinin altını çizen Bakan Numan Kurtulmuş, “Hiçbir ağaç kendi gölgesinin dışında bir yerde gelişmez. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yükselir, her bahar geldiğinde yeniden ayağa kalkar yeniden canlanır ve daha ileriye doğru büyüyerek kollarını budasanız bile gövdesinden almış olduğu güçle yeniden ileriye doğru gökyüzüne doğru dallar verir gelişir.” dedi.

Bakan Numan Kurtulmuş, Türk milletinin köklerine, tarihi olarak geçmişine bakarak oradan ders almak, oradan aldığı ilhamla da ileriye doğru hazırlanmak mecburiyetinde olduğunu aktardı.

Asıl Olan Bir Medeniyet Kurmaktır

Devletlerin, bir tahayyül dünyasının ürünü olduğunu, asıl olan şeyin medeniyet geliştirmek olduğunu söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Devlet,  bir tahayyül dünyasının yönetim şekli bakımından surete dönüşen göstergelerinden birisidir. Asıl olan bir medeniyet kurmaktır, bir medeniyeti geliştirmektir. Medeniyeti geliştirdiğiniz zaman devleti de ona göre şekillendirirsiniz. Herhangi bir devlet medeniyet kurmaz. Herhangi bir devlet bir kültür oluşturmaz. Devletler, oluşan kültürler ve medeniyetler üzerinde ayağa kalkan yönetim biçimlerinin tezahürleri şeklinde gelişir. Onun için bu topraklarda ve bizim medeniyetimizin tarihinde çok farklı devletlere sahip olsak da özellikle milletimizin İslam ile müşerref olduktan sonraki dönemlerde sadece büyük devletler kurmakla kalmadık, o büyük devletler üzerinden cihanşümul hale gelen büyük medeniyetlerin de merkezi olduk, büyük medeniyetlerin de aslında bir şekilde neşvünema bulduğu coğrafyayı oluşturduk. Anadolu Selçukluların üzerinden geçtiği coğrafya, bunun en önemli tanığıdır.”

Selçuklu şehirlerinin her birisinin, Selçuklu Devleti’ni ayağa kaldıran zihin dünyasının günlük hayatta insanları etkilediği büyük medeniyet merkezleri olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, “Selçuklu Devleti’nin ayak izinin geçtiği bütün şehirlerde saraylarından kümbetlerine kadar, çeşmelerinden kütüphanelerine, camilerinden kervansaraylarına kadar bütün bu eserlerin önüne geldiğinizde o insanların ruh hallerindeki enginliği ve dinginliği  bir kere daha görüyoruz. Medeniyetler önce zihinlerde ve yüreklerde başlar, omdan sonra da surete dönüşür şehir olarak, medeniyet olarak bize miras olarak kalır. Bizim üzerimize düşen de bu mirası en iyi şekilde koruyabilmek ve ileriye doğru götürebilmektir.” şeklinde konuştu.

(28.04.2018)

  • S (1).jpeg
  • S (2).jpeg
  • S (3).jpeg
  • S (4).jpeg
  • S (5).jpeg
  • S (6).jpeg
  • S (7).jpeg