BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİK RİSK EYLEM PLANI HAZIRLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelere rağmen 2023 vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam eden Türkiye’yi, kültür ve turizm alanında dinamik ve rekabetçi bir çekim merkezi olarak güçlendirmeye yönelik tasarladığı “Risk Yönetimi Sistemini” kurumsal kültürün bir parçası haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini ve bu hedeflere ilişkin faaliyetlerin sürdürülmesini tehdit eden risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi amacıyla kurulan Bakanlık Risk Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Bakanlığın faaliyet alanına yönelik stratejik riskler görüşülerek stratejik risk eylem planına nihai şekli verildi.