BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


BODRUM KALESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde basın ve sosyal medya da yer alan Muğla Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri işi kapsamında Bodrum Kalesinin yıkılacağına dair birtakım, asılsız, eksik ve hatalı haberler konusunda Bakanlığımız açıklama yapmak gereğini duymuştur. 

Habere konu olan Bodrum Kalesi Mimari Koruma ve Müzecilik projesi mevcut müzenin yıkılarak yeni düzenlemeler yapılmasını öngörmemektedir.  1995 yılında "Avrupa'da Yılın Müzesi" yarışmasında Özel Ödül alan Uluslararası ödüllü Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 40 yılı aşkın süredir Bodrum Kalesinde hizmet vermektedir Projenin temel amacı hem kendi başına özel bir anıtsal yapı olan 700 yıllık Bodrum Kalesinin korunarak geleceğe en iyi şekilde aktarmak, hem de uluslararası ödüllü bu özel müzenin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermektir. Proje  Bodrum Kalesinin geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için koruma ve restorasyonu ile müze ihtiyaçlarına en iyi ve modern şekilde cevap verecek çeşitli dönemlerde sergileme ve depo amacı ile  inşa edilmiş olan geç dönem niteliksiz yapıların kaldırıldığı mekansal ve işlevsel düzenlemeleri içermektedir. 

Zengin bir kültürel birikime sahip Bodrum'un müze ihtiyacının tam anlamıyla karşılanması elbette ki tartışılmayacak bir konudur. Ancak bu ihtiyaca daha iyi cevap verecek  uygun bir alanda planlama yapılsa dahi, dünyaca ünlü Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin Kale'den ayrı olarak düşünmek imkansızdır. Projenin hedefi müze alanlarının artırılması değil, müze alanlarının hem kaleye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi hem de içerdiği paha biçilmez eserlerin geleceğe aktarılması için en uygun fiziki ve iklim şartlarının sağlanmasıdır. Sergileme mekanları barındırdığı paha biçilmez  özel kültür varlığı eserlerin fiziki ihtiyaçlarına yetersiz kaldığından bu eserlerin  bozulmasına neden olmaktadır. 

Proje Uygulama sürecinde eserlerin bozulmadan geleceğe en iyi şekilde aktarılması ve  daha iyi fiziki koşularda korunmasının sağlanması amacıyla elbette ki taşınacaktır. Eserleri bu halde bırakmak hiç bir vicdana sığmayacak olup, bunun önüne geçmeyi hedefleyen projeyi talan projesi olarak nitelendirmenin hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur. Örneğin Cam batığının gerekli nem ve iklim dengesini sağlamak üzere yapılmış olan tesisat sistemi yetersiz kaldığından tesisat yapısı ve batığın sergilendiği geç dönem yapısı, deprem nedeniyle zarar görmüştür. Bu nadide eser yapısı gereği yerinden oynatılmayarak mevcut haliyle özel bir konstrüksiyona koruma altına alınarak binası esere zarar vermeyecek şekilde itina ile sökülerek gerekli koşulları sağlayan, modern donanımlı ve kalenin kimliğine hem tasarım, hem de kütlesel olarak saygılı yeni bir sergi yapısında sergilenmeye devam edecektir.  

2014 yılında başlayan proje çalışmaları sürecinde alanında uzman hocaların danışmanlığından faydalanılmış, INA (Institute of Nautical Archaeology) gibi kurumlarla işbirliği yapılmış, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesinin uzmanlarıyla birlikte çalışılmış ve 30 a yakın uzmandan farklı disiplenden teknik personel oluşan proje ekibi İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Bodrum Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz denetimi ve işbirliği ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu arkeolojik ve kültürel değerlerin bir araya geldiği bu özel ve eşsiz yapının tüm bileşenleriyle korunmasını amaçlayan projemiz tamamlanmıştır. Projemiz mimar, arkeolog, tarihçi gibi birçok meslekten hocalarımız ve yerel temsilcilerden oluşan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanarak uygulama aşaması için hazır hale gelmiştir.  

Basında yer alan  haberlerde; projelerin yeterince incelenmeden hazırlandığı, aynı ifadeleri dayanaksız bir şekilde tekrarladığı ve kaynağının uzman kişilerce olmadığı gözler önündedir.  Hukuki ve bilimsel temellere oturan projemiz uygulama süreci başlamış olup 2 yıllık süre sonunda projeyle amaçlanan hedefler somut bir şekilde gözler önüne serilecektir. Projemiz geriye dönülemeyecek şekilde zarar değil, Kalenin  daha pek çok 700 yıl yaşamasını sağlayacaktır. Proje uygulaması ile kentin simgesi Bodrum Kalesi mevcut durumundaki kargaşadan kurtularak kendine zarar veren eklentilerden arındırılarak yalınlaşacak, bir anıt eser olarak barındırdığı tarihsel, yapısal, mekansal ve fiziksel değerlerinin daha iyi anlaşılacak ve en önemlisi kale kimliği ön plana çıkacaktır.  Kamuoyuna duyurulur.
(17.08.2017)