BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

TÜRKİYE SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ OLMA YOLUNDA

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: “Önümüzdeki orta ve uzun vadede, termal turizmde ülkemizin öncelikli olarak Avrupa’nın, sonrasında da dünyanın en önemli destinasyonlarından birisi olması hedefleniyor.”

Bakan Nabi Avcı: “Tedavi amaçlı turizm kapsamında ülkemizde yüksek kalitede sağlık hizmeti veren ve teknolojik altyapıya sahip sağlık kurumlarının artması nedeniyle ülkeler arası hasta hareketliliğinden alınan payın daha da yükseltilmesi hedeflerimiz arasındadır.”

Bakan Avcı: “Termal turizm yatak kapasitesinde beş yıllık süre içerisinde yaklaşık iki kat artış sağlanmıştır.”


Sağlık turizminin son yıllarda en gözde destinasyonları arasında yer alan Türkiye, sağlık ve termal turizmde dünyanın en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor. 

Maliyet avantajı, gezme fırsatının yanı sıra kaliteli teknolojik altyapısıyla uluslararası hastaların tercihi haline gelen Türkiye, dünya sağlık turizminde hasta sayısı bakımından dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor.

Türkiye’nin gelişmiş sağlık altyapısını “Global Sağlık Turizmi Zirvesi ve Fuarı (HealthSumex)” ile daha geniş bir pazar haline getirmek üzere 23 ülkeden üst düzey heyetleri Ankara’da buluşturan sağlık fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Sağlık Bakanı, Dr. Faiz Sucuoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, büyükelçiler, rektörler ile sağlık kurumları ve derneklerinden çok sayıda temsilcinin katılımlarıyla açılışı yapılan fuar, Sağlık Bakanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Termal turizmde öncelikli olarak Avrupa’nın ardından ise dünyanın en önemli destinasyonlarından birisi olmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Nabi Avcı, açılışta yaptığı konuşmada ülkelerarası hasta hareketliliğinden alınan payın arttırılmasını amaçladıklarını vurguladı. 

Türkiye’nin termal turizmde 5 yılda iki kat büyüdüğüne dikkati çeken Bakan Avcı sağlık turizminde fiziki, teknik altyapı ile yatırım ve planlamaya önem verdiklerinin altını çizdi. 

Türkiye Termal Turizmde Beş Yılda İki Kat Büyüdü 

“Ülkemiz bir turizm destinasyonu olarak farklı tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle kültür, inanç, gastronomi gibi pek çok turizm destinasyonuyla birlikte sağlık turizmi bakamından da büyük bir turizm potansiyeli taşıyor. 

Ülkemizin sahip olduğu jeotermal potansiyele bağlı olarak en önemli turizm türlerinden biri olan sağlık ve termal turizm konusunda öncelikli olarak ülke genelindeki potansiyel alanlar belirlenmiş ve bu potansiyel alanlar da bölgeler esasına göre analiz edildikten sonra, genel planlama yaklaşımı içerisinde 1/25.000’lik çevre düzeni kararları verilmiş ve yatırım alanları belirlenmiştir. 

Termal Turizm Master Planı’nın kısa dönem hedefi olarak 50 bin yatak kapasitesi belirlenmiş olup, Termal Turizm Master Planı’nın 2007-2013 yıllarını kapsayaran kısa dönem hedeflerini gerçekleştirme durumu ele alındığında, 2006 yılında 78 olan termal konaklama tesis sayısı 2013 yılı itibariyle 148’e ulaştı. 

Bununla birlikte 2006 yılında 17 bin 767 olan yatak kapasitesi de 2013 yılında 42 bin 357’ye, 2014 yılında ise 55 bin 140’a yükseldiği görülmektedir. Bir başka deyişle, yatak kapasitesinde beş yıllık süre içerisinde yaklaşık iki kat artış sağlanmıştır.” 

Hedefimiz Ülkeler Arası Hasta Hareketliliğinden Alınan Payın Yükseltilmesi


“Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı ve 2007-2013 Ana Planı kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan Termal Turizm Master Planı’nın birinci etabı çerçevesinde 4 bölge oluşturulmuş ve bu bölgelerdeki deneyimlerle çalışma ikinci etabıyla turizm merkezi ilan edilerek bu alanların 1/25.000’lik çevre düzeni planlarını yapmak suretiyle bütün ülke pazarında termal turizm potansiyeli değerlendirilmiştir. 

Bugüne kadar Turizm Teşvik Kanunu uyarınca 73 adet termal turizm merkezi ve 3 adet Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Bakanlığımızca ilan edilmiştir.

Tedavi amaçlı turizm kapsamında ülkemizde yüksek kalitede sağlık hizmeti veren ve teknolojik altyapıya sahip sağlık kurumlarının artması nedeniyle ülkeler arası hasta hareketliliğinden alınan payın daha da yükseltilmesi hedeflerimiz arasındadır.” 

Sağlık Turizminde Fiziki, Teknik Altyapı ile Yatırım ve Planlamaya Önem Veriyoruz

“Uluslararası akredite olmuş sağlık kuruluşları ve hastane sayısı 48’dir. Bu sayının ülkemizdeki sağlık sektörünün gelişmişliğine parelel olarak artırılması gerekiyor. 

Bu konuda gerek ilgili kamu kuruluşları, gerekse sektör ile işbirliği içerisine girdik. Ayrıca sağlık ve termal turizmi geliştirme çalışmaları devlet politikası olarak belirlenmiş olup, 10’uncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu reform alanıyla ilgili ülkemizin 2014-2018 10’uncu Kalkınma Planı denilen eylem planlarında sağlık turizminin geliştirilmesi programında. Bakanlığımız sağlık turizmi alanında fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi ile sağlık turizmi kapsamında yatırım ve planlama konusunda destek sağlanması hususlarına önem vermektedir.” 

Sağlık Turizminde Hedefimiz Dünyanın En İyisi Olmak

“Sonuç olarak, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlar ile işbirliği halinde bütün bu çalışmalar tamamlandığında termal turizm merkezlerindeki onaylı imar planlarıyla yatak kapasitesinin 2014-2018 10’uncu Kalkınma Planı döneminde 100 bine ulaşması, 1,5 milyon ziyaretçi ve 3 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. 

Ayrıca önümüzdeki orta ve uzun vadede, termal turizmde ülkemizin öncelikli olarak Avrupa’nın, sonrasında da dünyanın en önemli destinasyonlarından birisi olması hedefleniyor. 

Dünya sağlık turizmi açısından çok önemli bir bölgede yer alan ülkemizin, bölge ülkeleriyle gerçekleştirilecek ortak projelerle, bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla hak ettiği turizm potansiyeline ulaşacağına inanıyorum.”      

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın konuşmasının ardından hediye takdimi yapıldı. Bakan Nabi Avcı ve katılımcılar daha sonra fuar dolayısıyla kurulan standları gezdi.      

(19.10.2016)         

 
 • ST5.jpg
 • ST6.jpg
 • ST3.jpg
 • ST4.jpg
 • ST19.jpg
 • ST18.jpg
 • ST17.jpg
 • ST16.jpg
 • ST15.jpg
 • ST14.jpg
 • ST13.jpg
 • ST12.jpg
 • ST11.jpg
 • ST10.jpg
 • ST9.jpg
 • ST8.jpg
 • ST7.jpg