BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

BAKAN ÜNAL TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ 2016 YILI BÜTÇE SUNUMUNU YAPTI

Bakan Ünal: “Sanatı halkla buluşturacak bir şehir kültür ve sanat yönetimi kurulmasını hedefliyoruz.”
 
Bakan Ünal: “Gençlerin kültür ve sanat girişimlerinin desteklenmesi için bu yıl 50 milyon lira bütçe ayırdık.”
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2016 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, gençlerin kültür ve sanat girişimlerinin desteklenmesi için bu yıl 50 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.

Bakan Ünal, Bakanlık olarak hazırladıkları “Sürdürülebilir Kültürel Kalkınma Programı” çatısının şehrin tarihi dokusunun ihyası, kültür alanlarının canlandırılması, şehir kültürünün zenginleştirilmesi ve tanıtımı, Anadolu medeniyet izlerinin gün yüzüne çıkartılması, kültür ekonomisi ve girişimciliğinin desteklenmesi, kültür sponsorluğu sisteminin geliştirilmesi, beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve eğitimin stratejik alanlardan biri olduğunu aktardı.
 
Şehirlerin dünü ve bugününün bütüncül bir yapıda korunması ve yaşatılması, şehir hafızasının güncellenmesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkartılması, geleneksel ve modern sanat ile kültür girişimlerinin desteklenmesi, sanat ve sanatçıya verilen desteklerin artırılması ile sanatı halkla buluşturacak bir şehir kültür ve sanat yönetimi kurulmasını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Ünal, bunun için şehirlerdeki kültür girişimcileri ve kültür endüstrilerini hibe ve kredilerle destekleyip, istihdam ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Ünal, bu hedefler çerçevesinde hazırladıkları “Kültürel Kalkınma Programı”nı kültürel eylem planı olarak ileri tarihlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.
 
Kültür Ekonomisiyle Turizmi Buluşturacağız 
 
Bakan Ünal, “GENÇDES Programı ile bir ilki başlatmaktayız. Gençlerin resim, karikatür, minyatür, ebru, heykel, seramik, kabartma, halk müziği, klasik müzik, tiyatro, sinema, opera, müzikal, kukla, gölge oyunu, orta oyunu, bale, halk dansları, roman, hikaye, şiir, senaryo gibi kültür ve sanat girişimlerinin desteklenmesi için bu yıl 50 milyon lira bütçe ayırdık.

Turizm faaliyetlerinde doğal ve kültürel değerlerin koruma ve kullanma dengesine önem veriyoruz. Bu amaçla, kültürel değerlerimizi öne çıkararak ürün ve destinasyon çeşitliliğini sağlayacağız. Dolayısıyla kültür ekonomisiyle turizmi buluşturacağız. Destinasyonlarımızı tek bir pazara bağlı kılmadan, pazar ve ürün çeşitliliğini destekleyecek, böylece kriz dönemlerindeki yönetimi de etkinleştireceğiz. Bu çerçevede ülkemiz adına önemli bir proje olan Antalya EXPO 2016 ve benzeri organizasyonları da Bakanlık olarak desteklemekteyiz.” Diye konuştu.
 
Müzeleri Teşhir Mekanı Olmalarının Yanında “Yaşayan Müze” Niteliğine Kavuşturma Çalışmaları Devam Ediyor

“Bakanlığın kültür politikasında önceliği, Türkiye coğrafyasında hayat bulmuş medeniyetlerin ürünü kültür varlıklarının şehir ve kültür, şehir ve insan üzerinden somutlaştırılarak korunmasıdır. Bu doğrultuda, tarihimize, geleceğimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmek ve ülkemizin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir faaliyet programı yürütmekteyiz. Müzelerimizi, kültür varlıklarının teşhir mekanı olmalarının yanında 'Yaşayan Müze' niteliğine kavuşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız bu müzelerin şehrin kültürel yaşamına sürekli katkı sağlayan mekanlar olmasıdır.

Bu kapsamda geleceğin kültür düzeyi yüksek, aynı zamanda koruma bilincine de sahip gençlerinin yetiştirilmesi amacıyla, eğitim öncelikli bir müzecilik hizmeti yürütmekteyiz. Özellikle ana sınıfı seviyesinden itibaren okul çağındaki gençlerimizin, belirli programlar dahilinde, müzelerimizle birlikte gerçekleştirdikleri uygulamalı görsel içerikli etkinlikleri ülkemiz geneline yayma gayreti içerisindeyiz. Zira günümüzde müzelerin çağdaş teşhir ve tanzim uygulamalarının yanı sıra eğitim ve iletişim işlevi de önem kazanmıştır. Bu doğrultuda müzelerde yaz okulu etkinlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminerler, geçici sergiler ile kültürel amaçlı geziler yapılarak, çocuklarımıza müze ve kültürel değerlerimizin korunması bilincinin kazandırılması temel hedeflerimiz arasındadır.

Bakanlığa bağlı olarak 198 müze, 138 ören yeri ve 216 özel müze faaliyet gösteriyor. Müze ve ören yerlerini geçen yıl 28 milyon kişi ziyaret etti. Yeni açılacak 12 müze ile yenilenmekte olan 6 müze olmak üzere toplam 18 müzeyi bu yıl içinde ziyarete açmayı planlıyoruz. Yeni açılacak müzeler için yaklaşık 75 milyon, yenilenenler için 16 milyon olmak üzere toplam 91 milyon lira ödenek kullanılmasını planlamaktayız. Yapımı ve yenileme çalışmaları devam eden 25 müzemiz için toplam 65 milyon lira ödenek kullanılmış olup, 2016 yılında çalışmalara devam edilerek bütçe imkanları çerçevesinde tamamlanacaktır.”
 
Turist Getiren Seyahat Acentelerine Destek

“Turizm sektörünün desteklenmesi çalışmaları kapsamında, Antalya, Gazipaşa-Alanya, Dalaman, Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz, İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer havalimanına ise tarifesiz uçak seferleriyle 1 Nisan- 31 Mayıs arasında turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

Turizmin çeşitlendirilmesi hedefi çerçevesinde yürütülen ‘Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı’ kapsamında Bakanlık tarafından ilan edilen 73 termal turizm merkezi ve 3 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinde termal sağlık turizmi hizmeti sunan veya sunabilecek tesislerin envanterinin çıkartılması, potansiyel tespiti ve fizibilite çalışmalarının tamamlanması için öngörülen 2016 yılı bütçesi1,5 milyon lira.

Program kapsamında Bakanlığımızca önerilen 5 bölgede (Afyonkarahisar Ömer Gecek Termal, Ankara Haymana Termal, Yalova Termal, Nevşehir Kozaklı Termal ve Eskişehir Kızılinler Termal turizm merkezleri) çevre düzeni planı, imar planı çalışmaları ile jeotermal su dağıtım projelerinin hazırlanarak yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte ülke genelindeki termal bölge ve merkezlerde kaynak koruma alanı etüt çalışmaları, jeolojik ve jeoteknik etüt, sondaj, su dağıtım proje ve uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar için 2016 yılı bütçesinde 12,5 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Kış turizminin ülkemizdeki potansiyelinin tespiti ve öncelikli alanların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından Kış Turizmi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmaktadır. Bu çalışma için öngörülen 2016 yılı bütçesi 2 milyon liradır.”

Tanıtım Kampanyamız 6 Milyona Yaklaşan Sosyal Medya Takipçi Sayısı ve Etkileşimde Yabancı Turizm Tanıtım Örgütleri Arasında Dünya Genelinde İkinci Sıraya Yükseldi

“Tanıtım çalışmaları son dönemde hızla dijital ve sosyal mecralara kaymaktadır. Bu doğrultuda başlattığımız tanıtım kampanyası, imaj/algı yönetimi stratejisi çerçevesinde 2015 yılında da çeşitlendirilerek sürdürüldü.

Kampanyamız, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ülkemizin tüm zenginliklerini yansıtan ve tüm dünyada samimi hisler uyandıran ev-yurt kavramından yola çıkılarak tasarlanmıştır.

Bu çerçevede, sosyal medyada çok sayıda görsel, video ve içerikler paylaşmaktayız. Bu paylaşımlarla dünya çapında milyonlarca insana doğrudan ulaşılmaktadır. Böylece kampanyamız, 6 milyona yaklaşan sosyal medya takipçi sayısı ve etkileşimde yabancı turizm tanıtım örgütleri arasında geçen yıl aralık itibariyle dünya genelinde ikinci sıraya yükselmiştir.”
 
TEDA Projesi Kapsamında 2005-2015 Yılları Arasında 65 Ülkeden 474 Farklı Yayın Evine 2 Bin 1 Eser İçin Destek Verildi

“Kütüphaneleri de müze konsteptinde olduğu gibi gençlerin sosyalleştiği ‘yaşayan kütüphane’ konseptine taşımayı planlıyoruz. Çünkü, milli kütüphanemize baktığımızda, şu anda gençlerin yoğunluklu olarak milli kütüphaneyi daha çok sosyalleşme ve ders çalışma ortamına getirmelerinden hareketle, artık kütüphanelerimizi gençlerin sadece kitapla buluştukları değil aynı zamanda sosyalleştikleri ortamlar olarak kitap-kafeler halinde de hizmet verecek şekilde planlamayı düşünüyoruz.

Türk kültürünün, sanatının ve edebiyatının yurtdışına açılmasını amaçlayan TEDA Projesi kapsamında 2005-2015 yılları arasında 65 ülkeden başvuran 474 farklı yayın evine 2 bin 1 eser için destek verildi. Bu destekler sayesinde, 483 yazarımızın bin 124 çeşitli eserini 59 farklı dile çevirerek yayımlaması sağlanmış olacaktır. Baskı öncesi destek sağlanan bu eserlerden geçen yıl sonu itibarıyla bin 500 adedi yayımlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur. Proje kapsamında bu yıl yaklaşık 300 esere daha destek verilmesi planlanmaktadır.”
 
17.02.2016
 
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.jpg