BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ


KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ÖZEL TİYATROLARA REKOR DESTEK (9 Ekim 2015)

                                                                                                          BASIN BÜLTENİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların 2015-2016 projeleri için 4 milyon 590 bin TL destek sağladı. Bakanlık böylece bugüne kadar özel tiyatrolara sağlanan en yüksek destekle bir rekora imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, rekor desteği Twitter hesabından “Bakanlığımız özel tiyatroların 2015-2016 sezonu projeleri için, bu zamana kadar dağıtılan en yüksek miktar olan 4.590.000 TL ödenek dağıttı.” cümleleriyle duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere, 123 profesyonel, 43 çocuk oyunu, 142 amatör ve 75 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 383 özel tiyatro başvuru yaptı.

Özel tiyatroların başvuruları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. A. Halûk Dursun’un başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdür V. A. Nejat Birecik, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Nazmi Özturna ve Sanatçı H. Ulvi Alacakaptan’dan oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

Değerlendirme Komisyonu, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 4.590.000.-TL ödeneğin, 92 profesyonel, 40 çocuk oyunu, 54 amatör ve 49 geleneksel olmak üzere bu zamana kadar bir sanat sezonunda projesine destek sağlanan en çok sayı olan 235 özel tiyatronun projesine dağıtılmasına karar verdi.

Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verildi, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlandı. Bu uygulamanın, son yıllarda Bakanlıkça başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir. 2002 yılında profesyonel kategoride başvuru yapan özel tiyatroların yaklaşık %55’i Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmişken; 2015 yılında bu oran %75’in üzerinde bir seviyeye yükseldi.

Bu yıl, yeni girişimlerin desteklenerek bu alana da çoğulcu ve demokratik bir işleyiş kazandırmak amacıyla 18 profesyonel, 4 çocuk oyunu, 7 amatör ve 1 geleneksel kategoride olmak üzere toplam 30 özel tiyatro Bakanlığın yardımlarından ilk kez yararlanmaya hak kazandı. Bununla birlikte, daha önce amatör kategoride başvuru yapmakta iken profesyonel kategoride proje sunan 4 özel tiyatro, tiyatroların profesyonelleşerek kurumsal bir kimlik kazanmasını sağlamak adına desteklendi.
 
(9 Ekim 2015)