BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

“Kültürümüzü Dünyaya Duyurmayı Misyon Ediniyoruz.”

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığının sponsorları arasında yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleriyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Türk kültürünü tüm dünyaya duyurmayı misyon edindiklerini söyledi.
 
 
Irk, Din, Mezhep Ayrımı Gözetmeyen Yunus Emre Bize Yol Göstermektedir
 
“Kültürel diplomasimizin en önemli yapı taşlarındanYunus Emre Kültür Merkezlerimizin düzenlediği ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ vesilesiyle sizlerle bir araya gelmemiz bugün özellikle bu zaman diliminde çok büyük önem taşıyor.
 
Bilindiği gibi, 2010 yılı itibariyle Yunus Emre Enstitüsü, yurtdışında Türkçe öğrenen öğrencilerimizi Türkiye’nin farklı şehirlerinde ağırlayarak, onların Türkçeyi ve Türk kültürünü yerinde görmesini ve yaşamasını sağlamak amacıyla ‘Türkçe Yaz Okulu’ isimli bir program düzenlemeye başladı.
 
Kültür merkezlerimize ismini verdiğimiz Yunus Emre, manevi dünyamızı inşa eden şahsiyetlerden biri olarak, dini ve tasavvufi bilgileri en güzel Türkçe ile bu toprakların insanlarına sunmayı başarmıştır.
 
Bu bağlamda sadece insanı değil, bütün yaratılanı seven ve yüce Allah’ın yarattığı her şeyi güzel bulan Yunus Emre bize yol göstermektedir. İnsanı severken ırk, din ve mezhep ayrımı gözetmeyen Yunus herkese aynı gözle bakmaktadır.
 
Bu çerçevede, Enstitümüzün de Yunus Emre’nin felsefesini tam benimsemiş olarak aynı anlayışla görev yapması bizim açımızdan çok önemlidir.
 
Özellikle etrafımızda DEAŞ isimli bir terör örgütünün,mukaddes dinimizin sembollerini kullanarak, dinimizi ve coğrafyamızı kirlettiği bu zaman diliminde, bizim Türkçemizi ve insan felsefemizi Yunus Emre gibi büyük bir bilgenin ismiyle, bu enstitü altında dünyaya duyurmamız çok büyük mesajlar içermektedir.”
 
 
Diplomasi Biçim Değiştirmektedir
 
“Devletlerin uluslararası sistem içindeki rollerini yeniden tanımladıkları, yurtdışı teşkilatlarını yeniden yapılandırdıkları bir dönemde diplomasi de biçim değiştirmektedir.
 
Türkiye olarak diplomasimizin alanı genişledikçe kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kurumlarımızın faaliyetleri de söz konusu çerçevede yeniden yapılanmaktadır.
 
Kültürel diplomasi anlayışımız milletimizin ve devletimizin sesini dünyanın her yerinde en doğru biçimde, kültürümüze en uygun biçimde, duyurmaya dayanmaktadır.
 
Bu doğrultuda, günümüzde dünyanın her yerindeki temsilcilerimize, Kültür ve Tanıtma Müşavirlerimize ve diplomatlarımıza, Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerine büyük roller düşmektedir.
 
Yunus Emre Enstitüleri Türk dilinin ve kültürünün tanıtımında gösterdikleri gayretle ülkemizin sesi ve sembolü olmaya devam etmektedir.”
 
 
Ülkemizin Kültürü ve Hikâyesini Anlatmanın En Etkili Yolu Türkçenin Öğretimidir
 
“Özellikle Türkiye’nin imaj ve itibarını en müstesna konuma çıkarmak için dil öğrenimini, akademik ve kültürel etkinlikler gibi vasıtaları kullanan enstitülerimiz her geçen gün daha fazla insana ulaşarak hem kültürel hem de insani diplomasimizin etki alanını genişletmektedir.
 
Kültürümüzü, geleneklerimizi ve dilimizi öğreterek ve yaşatarak dostluklar kurulmasına olanak veren kültür merkezlerimiz büyük gurur kaynaklarımızdır.
 
Bir dilin yurtdışında kullanılması o ülkenin diplomasi faaliyetlerine pozitif katkı sağlamakta, dil öğrenimi üzerinden sosyal empati kurulmasına olanak vermekte ve kültürel diplomasi alanında büyük bir zemin oluşturmaktadır.
 
Ülkemizin kültürünü ve hikâyesini anlatmanın en etkin yollarından biri Türkçemizin öğretimidir ve kültürel diplomasimizin merkezini teşkil etmektedir.”
 
 
Kültürümüzü Tüm Dünyaya Duyurmayı Misyon Ediniyoruz
 
“Nitekim Türkçenin yaygınlaştırılması amacı doğrultusunda 34 ülkede sayıları 42’ye ulaşan Türk Kültür Merkezleri ile Yunus Emre Enstitüleri önemli işlevler üstlenmekte ve kültürümüzü, sesimizi tüm dünyaya duyurmaktadır.
 
Orta Asya’dan Afrika ve Balkanlara kadar izlerini bırakmış olan kültürümüzü tüm dünyaya duyurmayı misyon ediniyoruz.
 
Bu bakımdan dünyadaki pek çok ülkeye, medeniyet havzamızın sınırları içerisindeki pek çok millete kültürel bağlarımızı güçlendirmek için daha güçlü mesajlar götürmeye çalışıyoruz.
 
İnsanlığın ortak sorunlarına evrensel değerler ışığında çözüm bulma gayretimizin, şiddetin yerine barışın ve yoksulluğun yerine refahın hâkim kılınması yönündeki çabalarımızın sahip olduğumuz kültürel zenginliğin bir yansıması olduğunu ifade ediyoruz.
 
Bir ülke ile kuracağımız insani ve kültürel bağlar her alanda işbirliğimizin geliştirilmesi açısından da sağlam bir zemin teşkil etmektedir. Bu açıdan şanslıyız. Çünkü ecdadımızın hoşgörülü yönetim anlayışı çevremizdeki pek çok halklarla kökleri sağlam ilişkiler kurmamıza imkân vermektedir.
 
Ayrıca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da ilgili ülkelerle dostluklarımızı pekiştirmekte, iş adamlarımız ve girişimcilerimiz sayesinde ekonomik ve ticari ilişkilerimiz istikrarlı bir biçimde sürmektedir.
 
Bu bakımdan kültürel diplomasi faaliyetlerimizin devletimizin ve milletimizin yurtdışındaki etkinliklerinin temelini oluşturduğunu belirtmek isterim.”
 
 
Dünya Barışında Kültürel Diplomasi Önümüzdeki Dönemde Daha Etkin Olacaktır
 
“Karşılıklı güven ve ortak gelecek inşa edilmesi bu yüzyılın en büyük problemidir.
 
Dolayısıyla, bunun için kültürel köprülerin kurulması devletlerin önündeki en büyük sorun alanları ve en büyük görevler olarak durmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde ihtiyaç olan husus budur.
 
Bu nedenle, dünya barışına katkıda bulunmak için olağan yöntemlerin dışında, kültürel diplomasi faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde daha da etkin olacağını belirtmek gerekir.
 
Bugün burada oluşturulan bu atmosfer, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımızın işbirliği ile Yunus Emre Enstitüsünün zemininde meydana getirilen bu atmosfer, eminim ki dünyadaki barış ortamının sağlanmasına da katkıda bulunmak için, milletimizin dünyaya sesini duyurmak için yeni imkânları önümüze koyacaktır.”
 
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu
 • Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 60 ülkeden 500 öğrenciyi buluşturan ‘1000 Yılın Sesi Türkçe Bayramı’ İstanbul Ülker Sports Arena’da son buldu