BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

TANPINAR’IN BEŞ ŞEHRİNDEN GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNE

‘Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi’ Hayata Geçiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi’nin tanıtımı, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla Topkapı Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Şehir ve insan olmak üzere iki koldan yürütülmesi planlanan projeyle Bakanlık, yitip giden ve beton yığınlarına teslim olurken kişiliklerini kaybeden şehirler ile yarını yaşarken dünü ve özünü unutan nesillerin yeniden bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Proje, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserine atıfta bulunularak beş şehir ve beş kişi üzerinden kurgulanıyor. 

Etkinlikler için belirlenen ilk beş şehir de yine Ahmet Hamdi Tanpınar’ın beş şehri: İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Erzurum.
 

Değerlerine Sahip Çıkan Çağdaş Bir Gençlik, Ruhunu Yeniden Kazanan Şehirler

Proje için yola çıkarken bugünün gelişen dinamiklerine hakim olurken tarihini ve kültürünü de bilen, değerlerini sahip çıkan; geleneksel ile çağdaşı bütünsel bir bakış açısı ile özümseyen bir yeni nesli hedefleyen Bakanlık, çalışmanın öncelikle gençlerin ilgisini çekerek, rol model olacak değerlerimizin hatırlatılmasına ve anlatılmasına katkı sağlamasını bekliyor.

Kültürel birikim ve medeniyet değerlerimizle gençler arasında bir köprü oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında, gençlere kültür kaynaklarımız, yaşama üslubumuz ile bu kültürün temsil ve tanıtımında önemli roller almış örnek kişiler tanıtılacak.

Birinci aşama için belirlenen ilk beş örnek isim; hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzehhip Ahmed Süheyl Ünver, hukukçu, fikir ve siyaset adamı Ali Fuad Başgil,  mimar-mühendis ve mimarlık tarihi araştırmacısı Ekrem Hakkı Ayverdi, fikir-dava adamı, yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu ile muallim, şair, müellif, mütefekkir ve mutasavvıf Mahir İz.

Proje kapsamında hazırlanan ‘Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli’ isimli kitapta da, projenin birinci aşaması için belirlenen bu örnek şahsiyetlere ilişkin, büyük ölçüde daha önce yayımlanmış yazılar, mektuplar, fotoğraflar ve çeşitli görseller yer alıyor.

Çalışma ile ayrıca; tarihi dokusunu ve ruhunu kaybetmemiş, geçmişteki izleri silinmemiş, yüksek binaların altında ezilmemiş, yaşayanlarını yormayan kimlikli şehirleri ön plana çıkarıp güzelliklerini vurgulayarak, diğer şehirlerin bu konuda teşvik edilmesi hedefleniyor.

Etkinlikler kapsamında kitaplar, tanıtım filmleri ve materyaller hazırlanacak, özellikle Anadolu’da paneller, sempozyumlar, konferanslar ve sergiler düzenlenecek, şehir anketleri ve araştırmalar yapılacak.