BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

BAKAN ÖMER ÇELİK İZMİR ATATÜRK MÜZESİNİ AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
 
Bakan Ömer Çelik açılışta yaptığı konuşmada, Atatürk Müzesinde gençlerin sadece Atatürk'ün kıyafetlerini görmelerini değil ülkenin geleceğine dair de düşünmelerini istediğini belirtti.
 
 
Türkiye’nin Demokrasiyi Geliştirdikçe Cumhuriyeti Güçlendirdiğini Görüyoruz
 
​“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Kuşkusuz bir Kültür Bakanı için 19 Mayıs günü kendi Bakanlığına bağlı olan bir Atatürk Müzesi açmanın özel ve müstesna bir yeri vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün bir mücadelesinde cumhuriyetin kuruluşuna kadar başlangıç noktası Erzurum ise bunun tamama erdiği, tamamlandığı yer İzmir’dir. Dolayısıyla kendi coğrafyamıza bakarken, kendi tarihimizi öğrenirken, özellikle kurtuluş mücadelemize bakarken Erzurum’dan İzmir’e uzanan ok ve bu çerçevedeki tarih miras konusunda özel bir hassasiyetimiz olduğunu size belirtmek isterim.
 
​Biz Selanik’teki Atatürk Evi’nden İzmir’deki Atatürk Müzesine kadar Bakanlığımıza bağlı olan diğer Atatürk evleri ve müzelerine kadar bunları yapılandırırken, vatandaşlarımızın ziyaretine açarken başka bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz.
 
1923'ten 2023'e uzanan bir siyasi vizyonumuz var.Türkiye’yi 2023’e demokrasisi daha güçlü, ekonomisi daha güçlü, dış politikadaki sözü daha kuvvetli bir ülke haline getirmek için uğraşıyoruz.
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, devletimizin kuruluş aşamalarında Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren ortaya koyduğu vizyonun bugün çok daha kıymetli olduğunu bu unsurların bugün daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini etrafımızdaki olaylarla birlikte daha çok görüyoruz.
 
Etrafımızda dokuz ülke yönetilemez duruma gelmiştir. Neredeyse 2 bin kilometreye yakın sınırımızda bir devlet ve ulusal ordu kalmamıştır. Bütün bu tablonun içerisinde tabloyu belirleyen ana unsurlar etnik çatışmalar ve maalesef din ve mezhep çatışmaları olarak öne çıkmaktadır.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda etnik ve mezhebi anlamda çatışma ortamının doğmaması, toplumsal barışın ortaya çıkması için laiklik prensibinin ortaya koyulmasının ne kadar kıymetli olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz.
 
Geçmişte bir takım yanlış uygulamalar oldu, laiklik bir toplumsal barış projesi olmaktan çıkarılıp bizim laikçilik dediğimiz bir ideolojik vesayet sistemine dönüştürüldü. Bunun yarattığı vesayet sistemi de demokrasimizin gelişmesiyle birlikte ortadan kalktı. Ama laiklik prensibinin nasıl bir toplumsal barışı temin ettiği, etrafımızdaki coğrafyalarda laiklik prensibinin olmamasının ne tür vahşetlere yol açtığı çok daha net bir şekilde görülüyor. 
 
Bugün sağlanması gereken ise şudur: Artık Türkiye bu demokratik olgunluğa gelmiştir, laiklik prensibini din hürriyetiyle, düşünce, fikir hürriyetiyle,  teşebbüs hürriyetiyle birlikte algılayan bir toplumsal zihin yapısına kavuşmuş bulunuyoruz.
 
Diğer bir konu cumhuriyet ilkesidir. Etrafımızda pek çok ülkede insanlar sandığa dahi gidemezken, sandığa gitmek için büyük mücadeleler verirken Türkiye çok uzun zamandır sağlıklı seçimler yapabilen bir ülkedir. Türkiye demokrasisini her seçimde olgunlaştıran bir ülkedir. Çünkü Türkiye cumhuriyet kavramının mantıki ve siyasal uzantısını demokrasi olarak tanımlamış bir ülkedir. Demokrasisini geliştirdikçe cumhuriyeti güçlendirdiğini, cumhuriyeti güçlendirmek için demokrasiye daha çok kıymet atfetmesi gerektiğini, demokrasisini güçlendirdikçe de cumhuriyetini bir toplumsal uzlaşma, bir çatı, bir toplumsal mutabakat noktası olarak daha da muhkem hale getirdiğini görmektedir.
 
Dolayısıyla bugün biz bu müzeleri açtığımız zaman Atatürk’ün vizyonunun bizim 2023’e yürümemizde bize ne şekilde yol göstereceği konusunda yeni tefekkürlere, yeni bakış açılarına ihtiyaç duymaktayız. İşte biz buraları genç arkadaşlarımız ziyaret ederken sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı bir yeri ve sadece bir takım eşyalarını görmekle sınırlı bir faaliyet içinde olsunlar istemiyoruz. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz üzerine, ülkemizin geleceği üzerine daha çok kafa yorsunlar, geçmişten bugüne kat ettiğimiz mesafeyi daha iyi özümsesinler ve geleceğe olan yürüyüşümüzde kendileri için yeni vizyonlar üretebilsinler diye bütün bu çalışmaları yapıyoruz.”
 
 
İzmir'e Özel Önem Veriyoruz
 
“Nihayetinde kültür bir milletin hikayesi, bir milletin dünden bugüne dünya içerisindeki ayrıksı yerini dünyaya anlatma gayretidir. Kültür bir milletin sorun çözme kapasitesidir. Kültürel alana ne kadar önem verirsek siyasi düzeyde de diğer sektörlerde de, diğer alanlarda da önümüz daha açık olacak, daha yaratıcı zihinlerle geleceğe yürüyebileceğiz.
 
Tabii bütün bu tablo içerisinde İzmir’in çok özel bir yeri var. İzmir, barındırdığı çoğulcu hayat tarzı, farklı kimliklerin bir arada barış içinde yaşadığı bir şehir olması, bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmış olması, öteden beri dünyaya açık bir liman kenti olması sebebiyle hem Anadolu’nun karakteristik özelliklerini taşıyan hem de dünyaya en açık kentlerimizden bir tanesi olmuştur. Dolayısıyla Anadolu’nun en dünyalı kentlerinden birisi olarak gerek kültürel hayatımız gerek siyasi hayatımız açısından fevkalade önemlidir.
 
Nitekim Atatürk'ün ve diğer büyük devlet adamlarının buraya verdiği önem de ayrıca İzmir'in altının özenle çizmemizi gerektirir. İzmir’in sahip olduğu bu niteliklerinin dünyaya daha iyi anlatılması, dünyaya İzmir’in kültürel hikayesinin daha çok anlatılması Bakanlığımın görevleri arasındadır. İzmir için kuşkusuz özel bir tanıtım stratejisi izliyoruz. İzmir’in sahip olduğu çoğulculuğunu, toplumsal barışın, cumhuriyet tarihindeki yerinin ve bugün dünya Anadolu’nun en dünyalı şehirlerinden birisi olarak sahip olduğu yerin tanıtılması bakımından çok özel bir önem atfediyoruz. Benim açımdan 19 Mayıs günü bu açılışı yapıyor olmak kuşkusuz çok büyük bir sevinç kaynağıdır.
 
Bir kere daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizin kuruluşuna katkı yapmış bütün insanlarımızı, bütün devlet adamlarımızı, Anadolu’nun yiğit ve fedakar evlatlarını saygı ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bu açılışımız da hayırlı uğurlu olsun.”
 
Bakan Ömer Çelik, açılışın ardından Vali Mustafa Toprak ve beraberindeki heyetle birlikte müzeyi gezdi. Müzede Atatürk'ün doğumu, yaşayışı, askere katılışı, milli mücadele ve kurtuluş savaş dönemi, Meclis'in açılışı, Cumhuriyet'in ilanıyla iktisat kongresinin İzmir'de toplanması yönündeki çalışmaları yansıtılıyor.
 
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İzmir Kordon'da restore edilen Atatürk Müzesinin açılışını yaptı.