BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Font -  Font +

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI’NDAN YURT DIŞINA REKOR SAYIDA KİTAP DESTEĞİ

 
Bakan Ömer Çelik: “Milli Kütüphane Başkanlığınca gelen talepler doğrultusunda yurt dışına gönderilen kitap sayısı 2014 yılı içerisinde büyük bir ivme kazandı. Ülke bazında 41’e, eser bazında 32.414 rakamına ulaşıldı.”
 
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in tüm Bakanlık birimlerine etkin çalışma talimatı vermesinin ardından kültürden turizme her alandan başarı haberleri geliyor.
 
2014 yılında yurt dışındaki kültür müşavirliklerimiz, elçiliklerimiz, Türkoloji enstitüleri, milli kütüphaneler ve hatta akademisyenlerin talepleri doğrultusunda gönderilen eser ve ülke sayısı üç kat arttı.
 
Yurt dışı tanıtım fırsatı olarak gördüğü mübadele ve bağış faaliyetlerini kesintisiz bir biçimde sürdüren Milli Kütüphane Başkanlığı, bu yıl 41 ülkeye 32.414 eser ulaştırdı.
 
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Ömer Çelik, “Çalışmalar sonucunda yeniden arşivimize kazandırılan kitaplar; bir yandan milli değerlerimizin ve halk kültürümüzün dünyaya açılmasını sağlarken öte yandan Türkiye’nin tanıtımında önemli rol üstleniyor.” dedi
 
 
BAKAN ÖMER ÇELİK:
 
41 Ülkeye 32 Bin 414 Eser
 
 “Bakanlığıma bağlı olan Milli Kütüphane Başkanlığı, kültürel zenginliklerimizin araştırılarak ortaya çıkarılması ve korumaya alınmasına yönelik sorumluluğunu hassasiyetle taşıyor. Bu çerçevede değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük bir hizmet veriyor.
 
Çalışmalar sonucunda yeniden arşivimize kazandırılan kitaplar; bir yandan milli değerlerimizin ve halk kültürümüzün dünyaya açılmasını sağlarken öte yandan Türkiye’nin tanıtımında önemli rol üstleniyor.
 
Başkanlık talepler doğrultusunda mübadele ve bağış yöntemleriyle yurt dışına eserler gönderiyor. Bu talepler kimi zaman kültür müşavirliklerimizden, elçiliklerimizden kimi zaman Türkoloji enstitüleri, milli kütüphanelerden ya da akademisyenlerden geliyor.
 
Gönderilecek eserler satın alma ve elimizdeki fazla eserlerden seçilmesi sonucunda bir liste oluşturularak gerçekleştiriliyor. Mübadele listelerinin işbirliği halindeki paydaşlarımıza gönderilmesi sonucu gelen taleplerin karşılanması sağlanıyor.
 
Bağış faaliyetleri ise daha geniş kapsamlı ve daha fazla sayıda yapılıyor. Ayrıca araştırmacılardan, bilim insanlarından gelen talepler neticesinde listelerimizde bulunmayan eserlerin temini yoluna gidilmektedir.
 
Bu kapsamda 2013 yılında 16 farklı ülkeye 9281 eser yollandı. Bu sayı kaynak gönderilen ülke ve eser olarak 2014 yılı içerisinde büyük bir ivme kazandı: Ülke bazında 41’e, eser bazında 32.414 rakamına ulaşıldı.”
 
 
Kütüphanecilikte Uluslararası İşbirliği
 
“Bu süreçte Milli Kütüphane Başkanlığı bu tür etkinlikleri daha geniş kapsamda sürdürebilmek için kütüphanecilik çalışmaları, bilgi paylaşımı, personel değişimi gibi alanlarda uluslararası düzeyde işbirliğini geliştirmeye yönelik yabancı kamu kurum ve kuruluşlarıyla mutabakat zabıtları da imzalıyor.
 
Bu bağlamda 2014 yılı içinde ikili işbirliği ve ortaklık protokolü adı altında 11 adet anlaşma imzalandı.”

Milli Kütüphane ile TİKA Önemli Bir Anlaşmaya İmza Attı
 
“Milli Kütüphane Başkanlığı ayrıca, daha etkin hizmet verebilmek için yurt dışında etkin bir yapılanması olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile; tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkelerle ortak işbirliği yapmak, bu ülkelerdeki taşınır kültür varlıklarımızın envanterini çıkarmak, kataloglarını yayınlamak, dijital kopyalarını almak, karşılıklı kütüphanecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bir işbirliği protokolü imzaladı.
 
Bu protokolle Milli Kütüphane yurt dışına gönderilecek eserlerin seçimini, teminini; TİKA ise bu eserlerin yurt dışındaki adreslerine ulaştırılmasını sağlayacak.
 
Örneğin: Almanya Frankfurt Kültür ve Turizm Müşavirliğimizden gelen talep neticesinde 14 farklı şehirdeki dernek, vakıf, hapishane, kütüphane gibi birimlere dağıtılmak amacıyla toplamda 14.395 kitabın seçimi, tasnifi ve kutulanması işlemleri Başkanlık tarafından tamamlandı, şimdi TİKA bu eserlerin yurt dışına naklini gerçekleştirecek.
 
Her zaman belirttiğim gibi konu tarihi ve kültürel zenginliklerin güvence altına alınması, insanlık mirasına kazandırılması olunca çok yönlü düşünüp çok yönlü hareket ediyor ve sınır-engel tanımadan gece-gündüz çalışıyoruz.”
 
(27 Ocak 2015)
 
  • MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI’NDAN YURT DIŞINA REKOR SAYIDA KİTAP DESTEĞİ
  • MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI’NDAN YURT DIŞINA REKOR SAYIDA KİTAP DESTEĞİ
  • MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI’NDAN YURT DIŞINA REKOR SAYIDA KİTAP DESTEĞİ
  • MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI’NDAN YURT DIŞINA REKOR SAYIDA KİTAP DESTEĞİ